lauantai 13. kesäkuuta 2009

Vammaisilla henkilöillä on oikeus hoitoon yhtäläisin perustein valtaväestön kanssa.

Iso- Britanniassa on selvitetty CP- vammaisten ihmisten lisääntynyttä kuolevuutta eri sairauksiin suhteessa valtaväestöön.Straus tutki musryhmineen havaitsi jo vuonna 1999, että CP-vammaisilla naisilla on jopa kolme kertaa suurempi riski kuolla rintasyöpään verrattuna valtaväestöön, minkä aiheuttanee puutteellinen seulonta ja/tai hoito.
Suomessa kansanterveyslain 1 §:n mukaan kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edistämistä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy mukaan lukien sekä yksilön sairaanhoitoa. Valtioneuvoston asetuksessa seulonnoista,säädetään 3 §:ssä kunnan velvollisuudesta järjestää asukkailleen valtakunnallisen seulontaohjelman mukaisesti muun muassa rintasyöpäseulonta ja kohdun kaulaosan syövän seulonta tietyt edellytykset täyttäville naisryhmille tietyin väliajoin. Samaisen asetuksen 5 §:n nojalla kaikilla seulottavaan ryhmään kuuluvilla kunnan asukkailla on oikeus osallistua seulontaan yhtäläisten perusteiden mukaisesti. Tämä koskee myös vammaisia naisia.
Suomessa on vihdoin ryhdyttävä kiinnittämään huomiota aikuisten vammaisten naisten rintasyövän ehkäisyyn riittävän varhaisessa vaiheessa, koska asenteista ja joukkotarkastuspaikkojen esteellisyyksistä johtuen puutteita näiltä osin on osoitettavissa. Laissa säädetyn kansanterveystyön parantaminen vammaisten naisten yksilöön ja elinympäristöön kohdistuvana terveyden edistämisenä edellyttää tällöin rintasyöpäseulontaan liittyvien tutkimuslaitteiden esteettömyyttä. Lisäksi terveydenhuollossa kiinnitetään liikaa huomiota vammaisuudesta aiheutuviin toimintarajoitteisiin, jolloin muut terveydenhuollon palvelut uhkaavat jäädä vammaisen ihmisen kohdalla huomioimatta. Monet naisten rintasyövän esiasteita osoittavat muutokset kehossa voivat jäädä vammaisuuden varjolla piiloon, ja ne voidaan pahimmillaan tulkita jopa vammaan sinällään kuuluviksi. Vammaisten naisten hyvinvointi lisääntyy, kun seulonta ja mahdollisesti tarvittava hoito heidän kohdallaan toteutetaan ajoissa ja asianmukaisesti.
Invalidityö, Henrik Gustafsson, Vammaisasiamies Invalidiliitto

2 kommenttia:

  1. Totta.Pitäisi ottaa jokainen tosissaaan.Myös lääkärissä ja hoitaa kunnolla kaikki ihmiset.

    VastaaPoista
  2. Tärkeää asiaa.Jokainen ihminen on kallisarvoinen ja jokainen,myös vammainen tuntee,unelmoi ja rakastuu.
    Ja tarvitsee vierelleen rakastavan ihmisen.

    VastaaPoista