sunnuntai 28. kesäkuuta 2009

KERTAKAIKKINEN PYHITYS

PYHITYS
Lue Hebr. 10:10- 14
Jotkut kysyvät: " Me kuulemme niin paljon armosta, eikö meidän tarvitse puhua pyhityksestä myös? Tässä saat vastauksen; meidät on pyhitetty sen kautta, mitä Jeesus teki. Pyhitys tulee samoin kun pelastus; se on Jumalan työ. Pankaa merkille, mitä seuraavissa jakeissa sanotaan.
"Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa, ja säilyköön koko teidän henkenne ja sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen, ja hän on sen tekevä. (1 Tess. 5: 23- 24)
Kuka pyhittää sinut täydellisesti? Kuka haluaa panna sinut esille nuhteettomana? Kuka on uskollinen? Kuka tekee sen? Vastaus on Rauhan Jumala; Hän tekee sen.
Lue Juud. 24- 25
Kuka pystyy estämään meitä kompastumasta ja kaatumasta? Kuka pystyy asettamaan meidät esiin virheettöminä? Jeesus Kristus, Ainut Jumala! Mikä on meidän osuutemme? Antaa Hänelle ylistys ja kunnia, nyt ja aina ikuisesti.
Lakkaa tuomitsemasta itseäsi. Lakkaa rukoilemasta rukouksia, jotka alentavat Jumalan teon arvoa. Joskus kuulemme rukouksia, "Jumala, älä ota minulta Pyhää Henkeä, Jumala tule luokseni, Henkesi kanssa, ja avaa korvasi rukouksilleni." Minkälaisia rukouksia nämä oikein ovat? Siten rukoiltiin Vanhan Liiton aikana. Meidän ei tietenkään tarvitse pyytää Jumalaa olemaan ottamatta Henkeään meiltä, Jeesus on jo luvannut, että Hänen Henkensä on aina meidän kanssamme; Jeesus Kristus on meissä! Jumala kuuntelee tietysti rukouksiamme, koska Jeesus on jo vastannut siihen, mitä pyydämme. Rukoilemme,"Oi Jumala, tule käymään luonamme".Jumala kävi ihmisten luona Vanhan Testamentin aikana, mutta ei enää. Nyt Hän asuu pysyvästi meidän sisäpuolellamme. Vanhassa Liitossa pyrittiin saamaan Jumala tekemään jotakin. Nyt me elämme Uudessa Liitossa. Sen, mitä tarvitsemme, Jeesus on jo tehnyt, kerran kaikkien edestä. Kohdistamme katseemme siihen, mitä Jeesus on jo tehnyt meidän puolestamme.
Tunnusta, että Jeesus on kerta kaikkiaan ottanut pois syntisi, vapauttanut sinut, tehnyt sinut pyhäksi ja täydelliseksi. Se ei merkitse sitä, että muut näkevät sinut täydellisenä. Ei, ehdottomasti ei, , Jumala sitä vastoin näkee sinut pyhänä, virheettömänä ja täydellisenä, sillä Hän näkee sinut Jeesuksen kautta. Jeesus on sinussa ja sinä Hänessä. Jos mielestäsi on vaikeaa ymmärtää tämä oikein, niin keskity vielä enemmän Jeesukseen. Käänny Hänen puoleensa, Hän tekee sen täydelliseksi, Hän on uskollinen.
Tosi pyhyys, antautuminen ja vanhuskaus elämässäsi ei tule siten, että sinä keskityt omaan osuuteesi, vaan siihen osuuteen , jonka Jeesus teki ristillä. Kun keskität katseesi Jeesukseen, Hän vaikuttaa pyhyytensä sinussa. Hän tekee työn, ja me keskitämme katseemme Häneen. Luota Jeesukseen, lepää Hänessä; Hän tekee työnsä sinussa täydelliseksi.
Peter Youngren

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti