torstai 18. kesäkuuta 2009

EVANKELIUMI ON JUMALAN VOIMA- juutalaisille ensin....."ROOM.:16

PERINTÖNÄ JUMALATTOMUUS
Noin 20 % eli 1,5 miljoonaa Israelin väestöstä koostuu venäjää puhuvista juutalaisista. He eivät useinkaan ole uskonnollisia. He ovat tulleet entisen Neuvostoliiton alueelta. Siellä juutalaisuus ei ollut suosiossa, eikä ateistisen Neuvostoliiton aikana tunnettu käsitettä "Jumalan pelko". Monet ovat saapuneet Israeliin mukanaan perintönä saadut neuvostoajan paheet, jumalattoman maan tavat ja arvot. Venäjän mafia rehevöi Israelissa. Huumeet ja prostituutio ovat levinneet maan suurkaupungeissa. Suurkaupunkimissiot tavoittavat näkyvällä tavalla nämä pohjoisesta maasta Israeliin tulleet juutalaiset heille tutulla venäjän kielellä.
TUHANSIA ON TAVOITETTU
Vuoden 2008 venäjän-, heprean- ja arabiankielisten missioiden aikana viiteen missiotoimistoomme otti yhteyden yli 22 000 ihmistä kymmenistä Israelin kaupungeista. Tänä keväänä missiotyö on jatkunut hyvää hedelmää kantaen. Uusia kastetilaisuuksia on odotettavissa.
Hannu Haukka

Toukokuus sa kuukauden jatkunut venäjänkie linen mediamis sio Israelissa on koskettanut tuhansia asukkaita kaikkialla maassa Siinailta Libanonin rajalle. Kesäkuun alkuun mennessä soittoja ja tekstiviestejä oli tullut yhteensä 1300.
Yhteydenottoja on tullut Siinain erämaasta etelässä aina Libanonin vastaiselle pohjoisrajalle asti.
Puhelinkeskusten työntekijät Haifassa, Nasaretissa, Tel Avivissa ja Haderassa ovat raportoineet innostavia kertomuksia siitä, miten ihmiset ovat löytäneet uskon Jeesukseen Messiaana, ja useat ovat saaneet apua ongelmiinsa.
Noin 15 narkomaania on mennyt kristillisiin kuntoutuskeskuksiin.
Nasaretista kerrotaan, että kun he toimittavat missiokirjoja koteihin, monet kutsuvat heidät sisään ja haluavat keskustella hengellisistä asioista. Sielunhoitajat ovat rukoilleet ihmisten puolesta, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle.
Myös Haifassa, Tel Avivissa ja Haderassa monet ihmiset ovat tehneet kotikäyntien yhteydessä uskonratkaisun.
Nyt toukokuussa olimme mukana myös hepreankielisessä missiossa, joka kohdistui Israelin Välimeren rannikkoseudulle. Yksi kohdekaupungeista oli Rehevot, joka sijaitsee Tel Avivista vähän etelään päin. Kaupungissa asuu 100 000 ihmistä. Siellä on runsaasti tunnettuja tieteellisiä tutkimuslaitoksia, muun muassa Weismann- instituutti.
Israelilaisen Jews for Jesus -järjestön johtaja Dan Sered ja hänen tiiminsä ovat olleet katujen risteyksissä mukanaan julisteet , joissa lukee, että Jeshua on Jesajan kirjassa luvattu Israelin pelastus ja Messias. Danin missiotiimit ahertavat myös muissa kaupungeissa.
Ruut Ahonen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti