maanantai 15. kesäkuuta 2009

Vammaisilla henkilöillä on oikeus hoitoon yhtäläisin perustein valtaväestön kanssa.

Eduskunnan oikeuasiamies Riitta- Leena Paunio on todennut aivan oikein tuoreessa vaikeasti vammaisia lapsia koskevassa ratkaisussaan 23.3.2009 (Dnro 3624/4/07) HUS:n johtajaylilääkärin antavan ohjeen lainvastaiseksi, jonka mukaan esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaiset eivät yleensä kuulu tehohoidon piiriin. Hän perustelee ratkaisuaan muun muassa perustuslain 6 §:stä johdetulla yhdenvertaisuusperiaatteella ja syrjinnän kiellolla. Syrjinnän kielto on hoitoratkaisussa keskeisin tekijä suhteessa perusoikeuksien toteutumiseen terveydenhuollossa, ja vammaisilla on yhtäläinen oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon
kuin valtaväes töllä. Hän katsoo lisäksi, ettei vammai suus ole itsessään peruste pidättäytyä elvytyksestä tai tehohoidosta. Siten vammaisuus ei saa olla missään olosuhteissa hyvinvointivaltiossa peruste, jolla rajataan ihmisen oikeutta hyvään sairauden- ja terveydenhoitoon! Henrik Gustafsson Vammaisasiamies Invalidiliitto

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti