sunnuntai 28. elokuuta 2011

Lapsen kaltainen

Sallikaa lasten tulla minun tyköni,  älkääkä estäkö  heitä.

Tätä  kuvaa katsellessa,  tulee eittämättä  mieleeni,  että  Jeesus on parantanut ramman pikkutytön,  joka on joutunut  käyttämään pyörätuolia  liikkumiseen.  
Nyt hän juoksee  iloisena Jeesuksen  syliiin.♥
Tätä  Jeesus  tekee tänäkin päivänä.  Jumalalle  on kaikki  mahdollista!

Entäs  tämä  kuva,  mikä ihana kuva,  mitkä  ihanat  ilmeet -   iloa  täynnä.  Rakkautta  täynnä  olevat  Jeesuksen kasvot,  Hän on rakkaus.  Lapsi  hymyilee,  hän iloitsee  täydellisen rakkauden ilmapiirissä.  Me  rakastamme,  koska  Hän on ensin rakastanut  meitä♥ 


Ja minä  en  tuntenut  häntä;  mutta  sitä  varten,  että  hän tulisi
julki  Israelille,  minä olen tullut vedellä  kastamaan."
Ja Johannes todisti sanoen:"Minä näin Hengen laskeutuvan taivaasta
alas niinkuin kyyhkysen,  ja se jäi hänen päällensä."
Ja minä en tuntenut häntä; mutta  hän,  joka lähetti minut  vedellä 
kastamaan,  sanoi  minulle: "Se,  jonka päälle  sinä näet Hengen 
laskeutuvan ja jäävän,  hän  on se,  joka kastaa  Pyhällä  Hengellä.
Ja minä  olen sen nähnyt ja olen todistanut,  että  tämä  on
Jumalan Poika." Joh. 1: 31- 34.Minä kastan teidät  vedellä,  mutta hän kastaa teidät Pyhällä  Hengellä.
Ja niinä päivinä  Jeesus tuli Galilean  Nasaretista,  ja  Johannes kastoi hänet Jordanissa.
Ja heti,  vedestä  noustessaan,  hän näki  taivasten  aukeavan ja Hengen niinkuin kyyhkysen laskeutuvan häneen.
 Ja taivasista tuli ääni:  "Sinä olet minun rakas  Poikani;Sinuun minä olen mielistynyt." Mark. 1: 8-11.
Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin  Jeesus oli saanut  kasteen ja rukoili,  niin tapahtui,  että taivas aukeni
ja Pyhä Henki laskeutui hänen päällensä ruumiillisessa  muodossa,  niinkuin kyyhkynen,  ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun  Rakas Poikani, sinuun minä olen  mielistynyt  Luu. 21-22..


Mutta tämä esteli häntä saoen.
"Minun tulee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun  tyköni!"
Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Salli nyt,  sillä näin meidän  sopii täyttää kaikki vanhurskaus." Silloin hän salli sen hänelle.
kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä,  ja katso,  taivaat aukenivat , ja hän näki  Jumalan  Hengen tulevan alas niinkuin kyyhkysen  ja laskeutuvan  hänen päällensä.
Ja katso,  taivaista kuului ääni,  joka  sanoi: "Tämä on min un rakas Poikani,  johon  minä  olen mielistynyt." Matt. 3:14-17.Katsokaa,  ettette  halveksu yhtäkään  näistä  pienistä; sillä  minä  sanon  teille,  että  heidän  enkelinsä  taivaissa  näkevät  aina  minun  isäni  kasvot,  joka  on  taivaissa.  Matt. 18:10.Mutta  hän sanoi heille: "Ei tämä sana kaikkiin  sovellu,  vaan ainoastaan
 niihin,  joille se on suotu.
Sillä on niitä,  jotka  syntymästään,  äitinsä kohdusta saakka,  ovat  avioon kelpaamattomia,  ja on niitä,  jotka  ihmiset ovat tehneet avioon  kelpaamattomiksi,  ja niitä,  jotka taivasten  valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä  avioon kelpaamattomiksi.  Joka voi sen itseensä  sovittaa,  se sovittakoon..
Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia,  että hän panisi kätensä heidän päälleen  ja rukoilisi;  mutta opetuslapset  nuhtelivat tuojia.  
Niin  Jeesus  sanoi:  "Antakaa lasten  olla,  älkääkä  estäkö  heitä tulemasta  minun tyköni,  sillä  senkaltaisten on taivasten  valtakunta.
Ja  hän pani kätensä heidän päälleen ja hän lähti  sieltä.  Matt.19.11-15.
 Sillä hetkellä opetuslapset tulivat Jeesuksen tykö  ja sanoivat:  "Kuka on suurin taivasten   valtakunnassa?"
Niin hän  kutsui  tykönsä  lapsen,  asetti  sen heidän keskellensä.
ja  sanoi: "Totisesti  minä  sanon teille; ellette  käänny  ja tule lasten kaltaisiksi,  ette pääse  taivasten  valtakuntaan.
Sentähden,  joka  nöyrtyy  tämän  lapsen  kaltaiseksi,  se on  suurin  taivasten  valtakunnassa.
Ja joka  ottaa  tykönsä  yhden tämänkaltaisen  lapsen  minun  nimeeni,  se  ottaa  tykönsä  minut. 
Matt. 18: 1- 5.
                                                                      
                                                                   ♥♥♥keskiviikko 24. elokuuta 2011

Evankeliumit

Hei  kaikki  kivat  blogiystäväni!  22.8.  eli  tämän  viikon  maanantaina  parvekkeet  vihdoinkin valmistuivat. 
Aivankuin olisi  saatu  kaksi pikku  huonetta lisää,  kun niissä on lasit.   Valmistuminen kesti  kauan,  ehdimme   silti  vielä nauttia  kesäisistä  päivistä  vaikka  parvekkeella:) 

Laitan  Raamatun  Sanaa,  neljästä  eri  evankeliumista  kohdan Jeesuksen  kasteesta:

Kun siis kaikkea kansaa kastettiin ja myöskin  Jeesus   oli saanut kasteen ja rukoili,  niin  tapahtui ,  että taivas  aukeni. ja Pyhä Henki  laskeutui  hänen päällensä ruumiillisessa muodossa,  niinkuin  kyyhkynen ,  ja taivaasta tuli ääni: "Sinä olet minun rakas Poikani;sinuun minä olen mielistynyt."
Luuk.3:21- 22.
Mutta minun onneni on olla Jumalaa lähellä,  minä  panen turvani Herraan, Herraan,  kertoakseni kaikkia sinun tekojasi.  Ps.73: 28.
Musiikinohtajalle Koorahilaisten mietepsalmi. 
Niin kuin peura kaipaa vesipuroille, niin minun sieluni kaipaa  sinua Jumala.  Minun sieluni janoaa Jumalaa,  elävää Jumalaa.  Milloin saan tulla ja  nähdä Jumalan kasvot?
Kyyneleet  ovat olleet  leipäni  päivin ja öin,  kun minulle yhtenään sanotaan: "Missä on sinun  Jumalasi?  Näitä minä muistelen ja vuodatan ulos sieluni murheen,  kun kuljen väentungoksessa Jumalan huoneeseen  riemun ja kiitoksen kaikuessa juhlivasta joukosta.
Miksi olet masentunut,  sieluni,  ja olet  minussa niin levoton? Odota Jumalaa. Sillä vielä minä  saan  kiittää häntä hänen kasvojensa suomasta pelastuksesta.
  Jumalalani,  sieluni  on minussa masentunut,  sen tähden minä muistan sinua Jordanin maalla,  Hermonin  kukkuloilla  ja Misarinvuorilla.  Syvyys  huutaa  syvyydelle sinun koskiesi pauhatessa; kaikki  kuohusi ja  aaltosi vyöryvät ylitseni. 
Päivällä  Herra lähettää armonsa, ja yöllä on sisimmässäni  hänen laulunsa,  rukous elävälle  Jumalalle.
Minä  sanon Jumalalle,  kalliolleni:  "Miksi olet  unohtanut  minut? Miksi minun täytyy  kulkea murehtien,  viholliseni  ahdistamana?
Luissani on kuin kuolemantuska,  kun viholliseni häpäisevät minua sanoen minulle  yhtenään: "Missä on Herra,  sinun  Jumalasi?"  
Miksi olet masentunut,  sieluni,  ja miksi olet minussa  levoton?
Odota  Jumalaa.  Sillä  vielä minä saan kiittää häntä,  pelastajaani,  minun Jumalaani.
Ps.  42.

Raamattu  kansalle  käännös.
                   Jeesuksen kaste. Silloin Jeesus tuli  Galileasta Jordanille  Johanneksen tykö hänen kastettavakseen.  Mutta tämä esteli  häntä sanoen:  "Minun tarvitsee saada  sinulta  kaste, ja sinä tulet  minun tyköni."  Jeesus  vastasi ja sanoi  hänelle: "Salli  nyt,  sillä  näin  meidän  sopii täyttää kaikki  vanhurskaus." Silloin hän salli  sen hänelle. 
Kun  Jeesus oli  kastettu,  nousi  hän kohta  vedestä,  ja  katso,  taivaat  aukenivat,  ja  hän  näki  Jumalan Hengen  tulevan  alas  niinkuin  kyyhkysen ja laskeutuvan  hänen päällensä.  Ja katso,  taivaasta  kuului  ääni: "Tämä  on  minun  rakas Poikani,  johon  minä  olen  mielistynyt." 
Matt. 3:13 -17.
Jeesuksen Kristuksen,  Jumalan Pojan, evankeliumin alku
Niinkuin on kirjoitettuna profeetta  Esaiaan kirjassa:"Katso, minä  lähetän enkelini sinun edelläsi,  ja hän on valmistava  sinun tiesi.  "Huutavan ääni  kuuluu  erämaassa:
Ja koko Juudean maa ja kaikki  jerusalemilaiset vaelsivat hänen tykönsä,  ja hän kastoi heidät Jordanin virrassa,  kun he tunnustivat  syntinsä. Ja Johanneksella oli puku kamelinkarvoista ja vyötäisillään nahkavyö; ja hän söi heinäsirkkoja  ja metsähunajaa. 
Ja hän saarnasi  sanoen: "Minun jälkeeni tulee minua väkevämpi,  jonka kengänpaulaa minä en ole kelvollinen maahan kumartuneena  päästämään.
Minä  kastan teidät  vedellä,  mutta hän kastaa  teidät Pyhällä Hengellä. 
Ja niinä  päivinä Jeesus tuli  Galilean  Nasaretista,  ja Johannes kastoi  hänet  Jordanissa.
Ja heti,  vedestä noustessaan,  hän näki  taivasten aukeavan ja Hengen niinkuin  
kyyhkysen  laskeutuvan  häneen.  Ja taivaista  tuli  ääni: "Sinä  olet  minun rakas  Poikani; sinuun  minä  olen  mielistynyt." Mark. 1:1 -11.

Seuraavana päivänä  hän näki Jeesuksen  tulevan  tykönsä ja sanoi: "Katso,  Jumalan Karitsa,  joka ottaa pois maailman synnin.  Tämä on se,  josta minä sanoin: "minun jälkeeni tulee mies,  joka on ollut  minun edelläni,  sillä hän on ollut ennen kuin minä."
Ja minä en tuntenut häntä; mutta sitä varten,  että hän tulisi julki  Israelille,  minä olen tullut vedellä kastamaan."
Ja Johannes todisti sanoen: minä näin Hengen laskeutuvan  taivaasta alas kuin kyyhkysen,  ja se jäi hänen päällensä.
Ja minä en tuntenut höntä; mutta hän,  joka lähetti minut vedellä kastamaan,  sanoi minulle: Sen,  jonka päälle näet Hengen laskeutuvan   ja jäävän,  hän on se,  joka  kastaa Pyhällä  Hengellä." 
Ja minä  olen se nähnyt  ja olen todistanut,  että  tämä on Jumalan Poika."
Ja seuraavana päivänä Johannes taas  seisoi  siellä  ja kaksi  hänen opetuslastansa.  Ja kiinnittäen  katseensa  Jeesukseen,  joka  siellä  käveli,  hän  sanoi: "Katso,  Jumalan  Karitsa!"  JOH.  1:29 - 36.

lauantai 20. elokuuta 2011

Oma seurakunta

Tulin,  oikeammin, sain tulla  uskoon  helluntaiseurakunnassa. Siellä  olevat uskovat  naapurit  olivat rukoilleet puolestani jo ennenkuin  edes tiesin helluntaiuskovista.  Meillä  kuten  suurimmalla osalla  suomalaisista on  ennakkoluuloja heistä  ja kyseessä olevasta  srk:sta. Ja he  ovat aivan samanlaisia,  uskonsisaria  ja  veljiä kuin  kuka  tahansa.
Kohdallani tapahtui,  että  ahdistuksessa ollessani,  sairaana ja yksinäisenä,  muistin erään tuttavamme (Jumala varmasti  toi hänet  mieleeni).  Soitin  hänelle  ja  kysyin; "voinko  tulla  kanssasi katsomaan  sitä  teidän  seurakuntaanne?  Menimme  sunnuntai-iltana  sinne.  Minä  en ymmärtänyt  juuri  mitään,  mutta  nostin käteni,  kun  kysyttiin kuka haluaa  antaa  elämänsä  Jeesukselle? Ihan kuin  olisi ollut  pakko nostaa  käsi. Ihana Orvokki  tuli  kanssani eteen,  ja puolestani  rukoiltiin. En  sillä  kertaa  omasta mielestäni  tiennyt  tai  saanut  pelastusvarmuutta,  tai  en  ymmärtänyt.   Mutta  aloin  lukea  säännöllisesti  Raamattua  Uudesta  testamentista  Johanneksen evankeliumista.  Kävin  Raamattuopetuksissa-  ja  tunneilla. Mieheni  vastusti  uskoa voimakkaasti,  mutta  vei  minua  seurakunnan tilaisuuksiin. Mielestäni  Johanneksen  evankeliumi  on erityisen  rakas. Kaksi  vuotta  kului,  luin paljon Raamattua  ja  kuuntelin  hengellistä  musiikkia,  mutta  en  ollut  varma  olenko  uskossa.  Olin  kasvanut  kodissa  jossa ei  tiedetty  mitään uskonasioista,  ja  jossa ei  menty  kirkkoon,  ei ollut  mitään  mitä  ihanassa  uskovassa  kodissa  voi olla.  Kävin  kyllä  itse  tyttökerhossa,  mutta  siellä  ei  koskaan  puhuttu,  että  Jeesus  on  tie,  että  Hänet  otetaan  sydämeen  asumaan,  Hänen  kauttaan  pelastutaan  Jumalan  lapseksi. Jeesus on tie,  totuus ja  elämä.


kuinka  Jeesus  rakastaa  minua  sellaisena  kuin olen.
Silloin tiesin  olevani  pelastunut,  ulkona näytti  kauniilta,  
vaikka  oli  helmikuu.


Jeesus siunaa lapsia.
Mutta hän sanoi heille:" Ei tämä sana kaikkiin sovellu,  vaan ainoastaan niihin,  joille  se on suotu.
Sillä on niitä,  jotka syntymästään ,  äitinsä  kohdusta  saakka,  ovat  avioon kelpaamattomia,  ja on niitä,  jotka ihmiset ovat  tehneet avioon kelpaamattomaksi,  ja niitä,  jotka taivasten  valtakunnan tähden  ovat  tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi.  Joka voi sen  itseensä sovittaa,  se sovittakoon.
Silloin tuotiin hänen tykönsä  lapsia,  että  hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi,  mutta  opetuslapset  nuhtelivat tuojia. 
Niin Jeesus sanoi:"Antakaa lasten olla,  älkääkö estäkö  heitä,  silla senkaltaisten on taivasten  valtakunta.
Ja Hän pani kätensä  heidän päälleen ja lähti  sieltä.
  Matt. 19:11 -15.


Ja  he toivat hänen tykönsä lapsia,  että hän koskisi heihin; mutta opetuslapset  nuhtelivat tuojia.
Mutta kun Jeesus sen näki,  närkästyi hän  ja sanoi heille: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni,  älkääkä  estäkö  heitä,  sillä senkaltaisten  on Jumalan valtakunta.
Totisesti  minä  sanon teille: joka ei ota  vastaan Jumalan valtakuntaa  niinkuin lapsi,  se ei  pääse sinne  sisälle.
Ja Hän otti heitä  syliinsä ,  pani  kätensä  heidän päällensä ja siunasi  heitä.  Mark.10:13 - 16.

torstai 18. elokuuta 2011

Torstain vieras♥

Torstai, mitä siitä  voi  sanoa,   TORSTAI ON TOIVOA TÄYNNÄ 18.8. Leevin päivä,  onnea!
Vanha nimi Leevi, heprean  "uskollinen", on lisännyt suosiotaan  2000- luvulla.  Pohjoisessa nimeä levitti  aikoinaan  lähetyssaarnaaja  Lauri Leevi  Laestadius.

Minulla oli  pari  pitkää puhelua.  Toinen oli Helsingistä  Ailalta,  minua ilahdutti jutella Ailan   kanssa, joka ilmoitti  etteivät  pääse häihin,  se ei ollut  kiva ilmoitus. Kuitenkin  oli  ihanaa jutella.  Olemme kyllä sähköpostiyhteydessä.  Toivoin kyllä, että  näkisin heidät Kristan häissä.
                                                             n
Tämä torstai oli toivoa täynnä. Meidän seurakuntamme pastori  Mika kävi meillä. 
Ensin juttelimme kuulumiset puolin ja toisin,  sitten  kahvipöytään lakkaviineri-kahville.
Hänen kanssaan on hyvä  puhella,  hän on niin ystävällinen kaikille. Hengellisistä asioista  meillä  riittää puhuttavaa,  voi  kuinka  se ravitsee  sisimpäämme.  Sitä  aivan kuin  uudistuu,  koko ihmisemme  kokee  virvoittumista,  ihanaa  olla  Jumalan hoidossa,  Hänen  läsnäolossaan.                                                 Sitten meillä  oli  ehtoollinen,   pastori rukoili  perheemme puolesta,  myös  tyttären,  joka ei ole  vielä  uskossa. Ehtoollisen  vietto  on aina  lohduttava missä  hiljennymme  muistelemaan  Herran  kuolemaa,  nauttimaan  leivän  ja  viinin  osallisuudesta,  muistellen  Jeesuksen uhria puolestamme,  Hän kuoli  kaikkien ihmisten edestä,  jokainen  voi tulla  pelastukseen ottamalla Jeesus Kristus  sydämeensä  asumaan,  koko  elämänsä  Herraksi.♥

Jumala on pitkämielinen  2 Piet. 3:9.  ja odottaa,  että  ilman  Jumalaa  olevien joukosta  edes  joku  kääntyisi  synnistä  ja  juoksisi  Jeesuksen  turviin.  Hänen  joka on kuolemallaan  sovittanut  jokaisen ihmisen kaikki  synnit,  joka on  tullut maailmaan pelastamaan syntisiä  Jumalan vihalta  ( viha syntiä  kohtaan) ja  jolla  on  valta  vanhurskauttaa  ilman Jumalaa oleva.
           Ihmisen on vaikea  elää  erossa  Jumalasta
Kun peruspylväät murretaan  maahan,  mitä   voimme  tehdä?  Vaikeiden  aikojen lähestyessä  Jeesus  sanoo  omilleen: "Rauhan minä  jätän  teille; minun rauhani - sen minä  annan teille.  En minä  anna teille  niinkuin  maailma  antaa . Älköön teidän sydämenne olkoon  murheellinen  älköönkä peljätkö.  Joh.  14:27.   Uskokaa  (luottakaa)   Jumalaan  ja  uskokaa  minuun  Joh.  14:1.

  siis -   joka  Sinua  odottaa  ei  joudu  häpeään  Ps. 25:3.


Jumala on  vievä  asiansa päätökseen,  meidän  kysymyksemme  on  vain: saammeko  me olla  siinä  mukana? Sanansa Herra on toteuttava.
Ikiaikojen  Jumalan  ja  Hänen  Sanansa  suojassa  olet  turvassa.  Mutta  kuinka on läheistemme laita,  kaupunkimme  asukkaiden  laita?
Heillä  on oikeus kuulla  evankeliumi   syntien  sovituksesta.  Kuka  sen heille  vie,  ellemme  me?
koska ikuisuus  lähestyy.  Ilman  Jeesusta  syntinen  hukkuu.  Ei  ole  ketään  muuta,  joka  voisi  pelastaa.
Ihaninta,  mitä  ihmiselle  voi  tapahtua,  on katsoa  kasvoihin,  jotka  ovat täynnä  rakkautta♥  Sellaiset  kasvot  ovat  vain  Jeesuksella!  Jeesuksen  kohtaaminen  on  hetki,  joka  muuttaa  ihmisen  elämän.  Miten Jeeuksen  kohtasi  Aabraham?  Miten  Sakkeus?  Entä  Joosua. Paavali,  Bartimeus,  syntinen  nainen  tai  itämaan  tietäjät?  Kun  Herran  rakkaus  on koskettanut,  ei  mikään  ole  niinkuin  ennen. Vain  Jeesuksen  lähellä  sytymme  elämään!  Ylistetään  Jeesusta,  ylistetään  yhdessä. ♥