sunnuntai 14. kesäkuuta 2009

LAKIA JA OIKEUTTA,Vammaisilla on oikeus hoitoon.......

Tässä yhteydessä on syytä korostaa perustus lain 6 §:n yhdenvertaisuussään nöstä ja syrjinnän kieltoa. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Lainvastaista syrjintää ei kuitenkaan ole jonkin ryhmän positiivinen erityiskohtelu, jos vain hyväksyttävä peruste sille on esitettävissä. Vammaisten henkilöiden kohdalla tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että välttämättömät erityispalvelut voidaan myöntää tarkoituksena saavuttaa tosiallinen yhdenvertaisuus. Syrjintä vammaisten naisten ja vammaisten lasten kohdalla on usein moninkertaista johtuen heidän muita heikommasta asemasta yhteiskunnassa ja tämän vuoksi heidän asemaansa on vahvistettava positiivisin erityistoimin. YK:n vammaisia ihmisiä koskevan yleissopimuksen 6. ja 7. artiklassa säädetään, että vammaisten naisten, tyttöjen ja lasten on voitava nauttia täysimääräisesti kaikista ihmisoikeuksista ja perusvapauksista ilman vammaisuuteen liittyvää syrjintää.

2 kommenttia: