maanantai 17. huhtikuuta 2017

PÄÄSIÄINEN


Rakkausrunoni Jeesukselle! 14.4-17. Golgatalla. "Rakkautensa meille näytti.Ristillään Hän kaiken täytti.Huusi "Isä! Käsiis sun,luovutan nyt henken mun" Ristillään on kallis taakka.Veren valuu maahan saakka.Lunastin mä ihmissuvun.Heille annan valkopuvun.Tulee lapset ristin luo.Pelastuksen Jeesus suo"Arja Nissinentiistai 4. huhtikuuta 2017

Katoavaa


Ole totuudelle uskollinen, mutta älä ole itsepäinen ja ivallinen. Nosta langenneet, auta heidät ylös jälleen kaikella Kristuksen rakkaudella.
 Pane murtuneet, sijoiltaan menneet luut paikoilleen evankeliumin armolla.
Sinä jalo uskon tunnustaja, älä ylenkatso heikkoja pyhiä. Ehkä vielä joskus toivot olevasi halvimman vertainen heidän joukossaan.
Ole toivorikas toisten heikkouksien kohdalla, mutta tarkka omistasi.
Käy usein sairaiden ja yksinäisten luona, he ovat erinomaisen koulun oppineita.
Pysy kutsumuksessasi. Täytä velvollisuutesi kaikissa olosuhteissa niin kuin Jumalalle
. Tyydy vähään maailmassa. Vähä riittää.
Pidä paljona sitäkin, mikä on pientä maailmassa, koska et ansaitse vähäisintäkään.
 Ajattele suurta taivaasta, ei vähäistä, koska Kristus on niin rikas ja antelias. Pidä kaikkia muita itseäsi parempina.
 Katso maailman turhuutta ja ajattele, kuinka katoavaa kaikki on, äläkä rakasta mitään muuta kuin Kristusta.
 Murehdi sitä, että näet niin vähän Kristusta maailmassa, niin vähän häntä tarvitsevia; joutavuudet miellyttävät heitä enemmän.
Suruttomalle sielulle Kristus on vain tarua, Raamattu vain satua
. Murehdi ajatellessasi, kuinka monet ovat kastettuja ja ovat ulkonaisesti seurakunnan yhteydessä, mutta eivät ole armon alla.
 Heillä on paljon huolta velvollisuuksista ja kuuliaisuudesta, vähän huolta Kristuksesta, vähän kokemusta armosta.
Valmistaudu ristiä kantamaan, toivota se tervetulleeksi, kanna sitä riemuiten, niin kuin Kristuksen ristiä, olipa se pilkkaa, ivaa, ilkkumista, ylenkatsetta, vankeutta tai muuta.
 Mutta katso, että se on Kristuksen risti eikä omasi"
- Wilcox -