perjantai 31. maaliskuuta 2017

Lakia  ja  oikeutta

ONGELMANA  ON IHMISOIKEUKSIEN  TOTEUTUMINEN  ARJESSA.

         Vammaiset  toisen  luokan  kansalaisina

VAMMAISTEN  ihmisten  perus- ja  ihmisoikeudet,  ihmisarvo  ja  yhdenvertaiset  oikeudet  ja  osallisuus  ovat  olleet  viime  aikoina  ehkä  enemmän  esillä  kuin  koskaan  aiemmin.  Erityisesti  kiivasta  keskustelua  näista  on  käyty  vammaisjärjestäjen  keskuudessa.  Nyt  on  aika  ulottaa  keskustelu  kaikkiin  kansalaisyhteiskunnan  eri  toimijoihin  ja  kansalaisiin.
     
       YK:n  vammaisten  henkilöiden  yleissopimuksella  ja  sen  ratifiointiprosessilla  on  ollut  merkittävä  vaikutus  siihen,  että  vammaisten  ihmisoikeudet on  saatu  esille  myös  valtiohallinnon  puolelle.  Yleissopimus  on erinäisiä  valtiota  sitovia  velvoitteita  vammaisten  ihmisoikeuksien  tosiasiallisen  toteutumisen  edistämiseksi  ja  turvaamiseksi  sekä  syrjinnän  ehkäisemiseksi.   On  perustettu  erityyppisiä  uusia  valvonta-,  seurantaedistämisorganisaatioita  sekä  koordinaatioelimiä.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  oikeusministeriön  alaisuudessa  toimiva  yhdenvertaisuusvaltuutetun  toimi  yhdenvertaisuus- ja  tasa-arvolautakuntineen,  ihmisoikeusvaltuuskunnan  yhteydessä  toimiva  vammaisten  ihmisoikeuskomitea  ja   sosiaali-  ja  terveysministeriön  alaisuudessa  toimintansa aloittava  vammaisten  henkilöiden  oikeuksien  neuvottelukunta.   jatkuu...
VAMMAISTEN  ihmisoikeuksien parissa  toimivien  tahojen toiminnan vakiinnuttamisella, vaikutuksilla ja  tehokkuudella  on mitä  suurin tarve. Turvaverkkoja tulisi  vielä  enemmän  kehittää matalan  kynnyksen periaatteella. Vammaisten ihmisten omakohtainen kokemus  ja todellisuus ihmisoikeuksien ja  yhdenvertaisuuden  toteutumisesta on nimittäin  karua  realismia.  Tämä johtunee  siitä,  että  vammaisten  ihmisoikeuksia ei  yleisesti  tunnisteta  yhdenmukaisina  oikeuksina  kansalaisyhteiskunnassa laajemmin. Slogan"eihän  sinun  vammaisena  sentään joka  paikkaan  tarvitse  päästä,  hyvä  kun  pääset  edes  jonnekin" pitää edelleenkin  pitkälle  paikkansa.
Tätä tukevat  myös  vuonna  2016  julkaistut  kaksi  oikeusministeriön  selvitystä. Molemmissa  käsiteltiin  vammaisten  ihmisten  kokemaa  syrjintää: yhdenvertaisuusvaltuutetun  selvitys"Vammaisena  olen  toisen  luokan  kansalainen,  selvitys  vammaisten  syrjintäkokemuksista  arjessa"  sekä   oikeusministeriön  selvitys  "Usein  joutuu  miettimään,  miten  pitäisi  olla  ja  minne  olla  menemättä,  selvitys  vihapuheesta  ja  häirinnästä  ja  niiden  vaikutuksista  eri  vähemmistöryhmiin,  selvityksiä  ja  ohjeita  7/ 2016".
Vammaisten  ihmisten  itse  kokema  havainto  on  nyt  tuotu  selvitysten  kautta  esille.  Yhteiskunnan   esteet  ja  vuoravaikutuksen  asenteet  ylläpitävät  vammaisuutta  sekä  osaltaan  estävät  vammaisten  ihmisten  aseman  parantamista.  Molemmissa  selvityksissä  keskeiseksi  haasteeksi  nousee  vallitseva  asenneilmapiiri.  Molemmissa  tutkimuksissa   yli  60  prosenttia  vammaisista  ihmisistä  kertoi  kokeneensa  syrjintää   jollakin  elämän  alueella  viimeisen  vuoden  aikana.  Erityisen  alttiita  eri  tutkimuksen  mukaan  syrjinnälle  ovat  sellaiset  ryhmät,  jotka  erottuvat ulkonäöltään  selvimmin  kantaväestöstä,  näin  esimerkiksi  näkyvä liikuntavamma  saattaa  altistaa syrjinnälle.

KESKIMÄÄRIN  eniten  vammaiset  ihmiset ovat  kokeneet  muita  useammin  ilkeämielisen naurun  ja jatkuvien negatiivisten  kommenttien  kohteeksi  joutumista,  nimittelyä,  sanallista  loukkausta,  häirintää  tai  nöyryytystä.  Useimmiten  tämä  on tapahtunut  julkisessa  tilassa. Tekijä  on ollut  usemmiten  tuntematon  tai  palveluammatissa  oleva. Hämmetävää  on kuitenkin,  että  suurimmaksi  vihapuheen  tai  häirinnän  tekijöistä  vammaisten  henkilöiden  kohdalla   nousivat  terveyden- tai  sosiaalihuollon  työntekijät.  Eli  juuri ne ammattiryhmät, joiden  nimenomaisesti  tulisi  ymmärtää  ja  auttaa  vammaisia   henkilöitä ja  joiden  ratkaisuista  vammaiset   ihmiset  ovat  keskimääräistä  riippuvaisempia.  Myös  syrjintä  työelämässä  ja  erityisesti  työhönotossa  nousi  esille.

Syrjinnän  näkymättömyys  johtuu  osittain siitä,  että  valtaosa  syrjinnän,  vihapuheen   tai  häirinnän  kohteeksi  joutuneista  vammmaisista  ihmisistä  ei  ilmoittanut  asiasta  eteenpäin. Syynä oli  syvä epäluottamus  oikeusturvaelinten  toimintaan  ja  siihen,  ettei  asialle  olisi  tehty  mitään  tai  että  syrjinnän  kohteeksi  joutuminen  on  niin  yleistä,  ettei  siitä  jaksa  olla  jatkuvasti  ilmoittamassa.

Selvityksistä  voidaan  havaita,  että  vammaisten  ihmisten  ihmisoikeudet  ovat  Suomessa  muodollisesti  hyvät, mutta ongelmana  on   ihmisoikeuksien  toteutuminen  arjessa, koska  asenteet  vammaisuutta  ja   vammaisia  ihmisiä  kohtaan  ovat  osittain  peräisin  menneiltä  vuosikymmeniltä. Tämä  edellyttää  meiltä  kaikilta  vahvaa  vaikuttamista  erityisesti  yleiseen  asenneilmapiirin,  tietouden  lisäämistä  ja  nollatoleranssia  vammaisten  ihmisten  syrjinnälle ja  ihmisoikeusloukkaukselle.

ELINA  AKAAN- PENTTILÄ
lakimies 

 

lauantai 11. maaliskuuta 2017


Haluaisin tietää, millaisiin sotarikoksiin Israel on syyllistynyt
. Vastapuoli kylläkin on syyllistynyt piiloutumalla raketteineen sairaaloihin ja kouluihin sekä tavallisten ihmisten asuntoihin
. Lisäksi he kohdistavat kaiken attentaattinsa siviileitä kohtaan toisin kuin Israel (jää vain joskus pyrkimykseksi, koska siviileitä halutaan pitää "muurina").


                            


sunnuntai 5. maaliskuuta 2017

ilon polku


Tiedot artikkelisssa on tähän päivään 7-vuotta  eroa. Tänä vuonna 14.5.2017. Israel on 69 vuotta, siis itsenäisenä 69-vuotta. Tässä artikkelissa  jotkut tiedot ovat Israelin 62 itsenäisyyspäivän ajalta. Lisään nykyiset tiedot, kun saan ne.

Israel ja sen oikeus Jerusalemiin 


Onneksi olkoon Israel
- Vuoden 1947 lopulla YK:n yleiskokouksessa hyväksyttiin Palestiinan mandaattialueen jakosuunnitelma. Sen seurauksena ja brittihallinnon päätyttyä 14. toukokuuta 1948 Israelin muinoinen kansa julistautui jälleen itsenäiseksi omalla Luvatulla maallaan YK:n päätöslauselman numero 181 mukaisesti.
-Hieman aiemmin myös Israelia ympäröivät arabimaat olivat saaneet itsenäisyytensä: Libanon vuonna 1926 ja Syyria 1941 Ranskan mandaatin alta sekä Egypti 1922 ja Jordania 1946 Iso-Britannian alaisuudesta. Israelilla on yhtäläiset oikeudet asuttaa Lähi- itää sitä ympäröivien kansojen kanssa.
- Kun Israel äskettäin juhli 62. itsenäisyyspäiväänsä, teki se sen täysin legitiiminä ja laillisesti oikeutettuna valtiona maailman kansojen joukossa. Siitä onnittelumme vielä jälkikäteenkin. Miksi siis vain Israelin olemassaolon oikeus alueella pitäisi kiistää?
- Israelissa asuu nyt noin 7,6 miljoonaa kansalaista. Heistä 75,5 % on juutalaisia, heistä maassa syntyneitä 70%, sekä 20,4 arabeja ja muita 4,1 %. Viime vuonna maahan saapui noin 16 000 uutta maahanmuuttajaa. Mielenkiintoinen tilastotieto on myös se, että melkein 30% Israelilaisesta on on alle 14- vuotiaita. 
- Israelin säilyminen ja kukoistaminen modernina itsenäisenä valtiona vaikeiden ja monimutkaisten olosuhteiden keskellä on ihme. Aivan samoin kuin sen itsenäistyminenkin: "Kuka on sellaista kuullut, kuka sen kaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa" (Jes.66:8). Israelin kansa on omassa kotimaassaan ja me tuemme sen oikeutta asua siellä rauhassa ja turvallisesti sekä sen oikeutta puolustaa omia kansalaisiaan. Jokaisella valtiolla on myös oma pääkaupunkinsa ja suvereeni oikeutensa siihen. Niin myös ISRAELILLA.

Israel ja sen oikeus Jerusalemiin 

JERUSALEM
Yli 3000 vuoden ajan Jerusalem on ollut osa juutalaisen kansan elämää.
Sillä on ollut suuri ja keskeinen vaikutus kansaan historiallisesti, kulttuurillisesti, poliittisesti ja ennen kaikkea hengellisesti. Kansalla ja kaupungilla on yhteinen historia aina vuodesta 1004 eKr. asti, jolloin kuningas Daavid julisti sen Jumalan tahdosta Israelin kansan pääkaupungiksi.
- Vaikka juutalaiset kansana menettivätkin fyysisen yhteytensä Jerusalemiin vuonna 70 jKr. joutuessaan hajaannukseen kaikkien kansajen sekaan, eivät heidän ajatuksensa ja rukouksensa koskaan lakanneet yhdistämättä heitä siihen. Ympäri maailmaa 2000 vuoden ajan he kääntyivät rukouksissaan Jerusalemiin päin, heidän kirjakäärökaappinsa synagogissa oli suunnattu kohti Jerusalemia. Heidän häissään sulhanen luki psalmista 137: "Jos minä unhotan sinut, Jerusalem, unhota sinä minun oikea käteni" ja rikkoi lasin Jerusalemin Temppeleiden tuhoutumisen muistoksi, ja jokainen pääsiäinen päättyi sanoihin:"Ensi vuonna Jerusalemissa".
- Vaikka muslimit hallitsivat kaupunkia 1300 vuotta juutalaisten hajaannuksen aikana, he eivät koskaan tehneet siitä pääkaupunkiaan. Ei myöskään Jordania, jonka alaisuudessa Itä-Jerusalem oli 19 vuotta. Eikä ihme, sillä Jerusalem ei ollut muslimeille tärkeä kaupunki ennen vuotta 1967, jolloin Israel kahden tuhannen vuoden jälkeen sai koko kaupungin suvereeniin hallintaansa.
- Jerusalem eiole koskaan ollut minkään muun kansan kuin Israelin pääkaupunki. Koraanissa Jerusalemia ei mainita kertaakaan, Vanhassa testamentissa se mainitaan 657 kertaa.
- Israelilla on laillinen, historiallinen, moraalinen ja Jumalan Sanassa annettu oikeus hallita Jerusalemia jakamattomana pääkaupunkinaan. 
Raamattu varoittaa kansoja jakamatta sitä.
ICEJ SUOMEN OSASTO

lauantai 4. maaliskuuta 2017
Erilaisuus

kauneusleikkauksista,  kauneusihanteista  ja  iästä.  (kauneus  on katsojan silmissä),   Eräässä hengellisessä  lehdessä  käsiteltiin hienosti  erilaisesta  näkökulmasta  aihetta,   mutta miksi emme nauttisi  erilaisuudesta?
.NAUTI  ERILAISUUDESTA  Miksi siis ihmisten pitäisi olla samannäköisiä?  Miksi meidän tulisi uskoa   se valhe,  että vain tietynnäköinen on kaunista  ja ihanaa?  Nauti  siitä,  minkälaiseksi Jumala  on sinut luonut.  Mieti,  mikä sinussa on aivan mahtavaa,  ainutlaatuista.  Sellaista,  mitä  Jumala on vain sinulle antanut.  Hän ei halunnut,  että  olisit   samannäköinen  tai  samanlainen  kuin naapurin  Maija.   Hän on  luonut  sinusta  kauniin  ja  ihanan,  mutta niin myös  Maijasta. 
T
     Älä  vertaile  äläkä  kadehdi.  Annetaan  kaikkien  kukkien  kukkia  ja  levittää  kauneuttaan ja  tuoksuaan  ympäristöön.  Me  tarvitsemme  sitä - sinä  tarvitset  sitä. 
Mitä  luulet:  tekikö  Jumala kuitenkin  virheen  silloin,  kun  Hän  loi miehen  ja naisen?
    Miksi  Hän  ei  luonut  vain  toista?  Aatami  olikin  aluksi  yksin.  Mutta  Jumala  näki,  ettei  ihmisen  ole  hyvä  olla  yksin,  ja  Hän  muotoili   Eevan,  Aatamin  kylkiluusta.  Jumala  loi  ihmisen  siis  mieheksi  ja  naiseksi  ja  sanoi,  että näin on hyvä.  He  molemmat  ovat  Jumalan kuva,  ei  vain  toinen.  Jumala  rakastaa  miehisiä  luonteenpiirteitä  mutta  myös  naisellisia.  
Meidän ei siten tarvitsi taistella toisiamme vastaan  miehenä ja naisenakaan.  Emme saisi  kilpailla  keskenämme tai luokitella  tiettyjä ominaisuuksia paremmiksi kuin toisia.  Tarvitsemme äidillistä huolenpitoa  siinä  missä miehistä sankaruuttakin. 
Ikävää,  kun maailmassa kaikki yritetään laittaa samaan muottiin,  ja meidät aivopestään  ajattelemaan,  että  esimerkiksi   vain  tietyn  näköiset ihmiset ovat  kauniita..  Kauneusihanteet  ovat kuitenkin muuttuneet ajan kuluessa: muutama sata vuotta sitten  pidettiin  kauniina  tietynnäköisiä  naisia,  nykyisin  kauneus  määritellään  aivan eri lailla.  Joku  jää aina  ajan määrittelyn  ulkopuolelle.  On  aina joku,  joka on liian  iso tai liian pieni.  Onko  jumala  siis tehnyt virheen  luodessaan tietynnäköisiä  ihmisiä?  Ei  missään nimessä,  Jumala ei ole sidottu aikamme  kauneusihanteisiin,  vaan  Hän rakastaa  luoda  erilaisia  ihmisiä.  Hän rakastaa  uniikkia.  Jumala ei ole  tylsä  vaan  mielikuviteksellinen  ja  idearikas  Luoja,  joka rakastaa  kauneutta.  Katso  luontoa  ja ihaile  Hänen  luomakuntaansa,  kaikkea  tuota  kauneutta  ja erilaisuutta.  Afrikan punaista  aurinkoa  ja kuivaa savannia,  Lapin tuntureita,  Thaimaan  hiekkarantoja  ja  turkoosimerta  ja  Kanadan  massiivisia   vuoria  ja vesiputouksia.  Kaikki on  erilaista  mutta upeaa.
Entäpä  eläimet?  Onko norsu  ruma,  koska se on iso?  Onko  kirahvin  kaula  liian pitkä?  Katso peuraa siroine,  hoikkine  jalkoineen   tai  hirveä  valtavine  sarvineen!  Eikö  nämä  kaikki ole  omalla laillaan  kauniita  eläimiä?  Entäpä  pieni,  söpö  perhonen  tai  henkeäsalpaavan  lumoava  haukka  liitelemässä  vuorten  yllä?  Ne ovat niin erilaisia  keskenään,  mutta silti ihania. Pieni hiirikin  on suloinen isoine korvineen  ja tummine silmineen.  
Jeesus tuli  ja kantoi meidän syntimme,  virheemme  ja rikkomuksemme  ja palautti sen aseman,  minkä  Jumala oli alunperin  suunnitellut:  lapseuden .  meistä  on tullut jälleen Jumalan rakkaita lapsia.  Kun annamme  Hänen sovittaa itsemme,  saamme  antaa  vanhan  syntiluontomme   ristiinnaulittavaksi  Jeesuksessa  ja  vastaanottaa  Jeesuksen  vanhurskauden   ja  täydellisyyden.  Eletään Jumalan uusina luomuksina!  Eletään Hengen mukaan,  vapaana  synnistä  ja syyllisyydestä,  vanhurskaana  ja  pyhänä.  Ei ole ylpeyttä olla  sellainen ihminen,  joksi Jumala on sinut  luonut

perjantai 3. maaliskuuta 2017

EvankeliumiAiempi  tekstini,  jota  en saanut  kopioitua  talteen  oli  kahdesta  Raamatunkohdasta.  Erääs

.  Eräässä  blogissa  käsiteltiin tätä  ihanaa Raamatun paikkaa  Joh.  4:4-43.   Minun sisimmässäni  läikähtää sulosia  tuntemuksia  tätä  lukiessani.   Mutta  hänen  oli kuljettava  Samarian kautta.  Niin hän  tuli  Sykar-  nimiseen kaupunkiin,  joka  on lähellä  sitä  maa-aluetta,  jonka  Jaakob  oli  antanut  pojalleen  Joosefille.  Siellä  oli  Jaakobin  lähde,  hän  istui  lähteen  reunalle  ja oli  kuudes hetki.  Niin eräs  Samarian nainen  tuli  ammentamaan  vettä,  Jeesus  sanoi  hänelle:"Anna minulle  juoda."
Niin Samarian nainen sanoi hänelle:"Kuinka sinä,  joka  olet  juutalainen,  pyydät  juotavaa,  minulta  samarialaiselta  naiselta?"  Sillä  juutalaiset  eivät   seurustele  samarialaisten kanssa.  Jae  
10.  Jeesus  vastasi  ja  sanoi  hänelle:"Jos  sinä  tietäisit  Jumalan  lahjan,  ja  tietäisit  kuka  sinulle  sanoo: "Anna  minulle  juoda,  niin  sinä pyytäisit   häneltä,  ja  hän  antaisi  sinulle  elävää  vettä.  Jae 22.  Te  kumarratte  sitä,  mitä ette  tunne; me kumarramme  sitä,  min me  tunnemme.  Sillä  PELASTUS  on  JUUTALAISISTA.   23.  Mutta  tulee aika,  ja  on  jo,  jolloin  totiset  rukoilijat  rukoilevat  Isää  Hengessä  ja  totuudessa;  sillä  senkaltaisia  rukoilijoita  myös  Isä  tahtoo.  24.  Jumala  on Henki;  ja  jotka  häntä   rukoilevat,  niiden tulee  rukoilla hengessä ja totuudessa.
Nainen sanoi:"Minä tiedän,  että Messias on tuleva,  hän,  jota  sanotaan  Kristukseksi;  kun hän tulee  ilmoittaa  hän  meille  kaikki." jae  26.  Jeesus  sanoi  hänelle: ";minä  olen se,  minä,  joka  puhun  kanssasi."    28.  Nainen meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille:   "Tulkaa  katsomaan  miestä,  joka  on sanonut  minulle  kaikki,  mitä  minä  olen  tehnyt   Eihän se  vain  liene  Kristus?"   39.  Ja  monet  samarialaiset  siitä  kaupungista  uskoivat  häneen naisen  puheen  tähden,  kun  tämä  todisti:  "Hän on sanonut minulle  kaikki,  mitä  minä olen tehnyt."  Kun  nyt  samarialaiset  tulivat   hänen  luoksensa,  pyysivät  he  häntä viipymään heidän  luonaan;  ja  hän  viipyi  siellä  kaksi  päivää.  Ja  


Lupaamani  toinen IHANA RAAMATUNPAIKKA ON    JOH:9:24- 38: PIDÄN  KOVASTI TÄSTÄKIN  KERTOMUKSESTA,  SIINÄ SOKEANA SYNTYNYT SAA  NÄKÖNSÄ, VALTAVAA,
 KUN JEESUS LOPUSSA KYSYY:"USKOTKO SINÄ JUMALAN  POIKAAN"?" HÄN VASTASI: "KUKA HÄN ON, ETTÄ  MINÄ  HÄNEEN USKOISIN ?".  
JEESUS  SANOI HÄNELLE: "SINÄ OLET HÄNET NÄHNYT ,JA HÄN ON SE, JOKA  SINUN  KANSSASI  PUHUU."  38.NIIN HÄN SANOI: "HERRA MINÄ  USKON".JA HÄN KUMARTAEN  RUKOILI  HÄNTÄ. 
 ALKUKIELEN  MUKAAN IHAN  VIIMEINEN  KOHTA; JA  HÄN KUMARTAEN  RUKOILI  HÄNTÄ MERKITSEE    PALVOA, YLISTÄÄ. 
 LUKEKAA KOKO  LUKU, NIIN SAATTE  KOKONAISKUVAN  TAPAHTUMASTA.  
  RAKASTAN  LUKEA  JOHANNEKSEN EVANKELIUMIA.   

Jeesus  rakastaa teitä!     
Hyvää  sunnuntaita  kaikille!   Laitoin tämän  tänään pyhäpäivänä  5.3.2017.

torstai 2. maaliskuuta 2017

KEVÄTTÄ


                                                   Hei  blogikaverit! Kevättä on jo ilmassa. Ensimmäisiä muuttolintuja, kiuruja on saapunut  maahamme.:)
Nämä kuvat on otettu viime syksynä  syyskuussa. Tai lokakuussa :):):)