maanantai 26. lokakuuta 2009

USKONNONOPETUS TUKEE KASVATUSTA MERKITTÄVÄSTI

Koulu. Tampereella on virinnyt keskustelu uskonnonopetuksen järjestämisestä. Uskonnonopetus perustuu Suomessa perusopetuslakiin, eikä siitä voi yksittäinen kunta poiketa. Nykyisen lain mukaan "perusopetuksen järjestäjän tulee järjestää oppilaiden enemmistön uskonnon mukaista uskonnon opetusta".
-Uskonnonvapaus on perusoikeus, johon sisältyy myös oikeus uskontokasvatukseen. Oman uskonnon opetus on positiivisen uskonnonvapauden toteuttamista koulussa.
Uskonnon opetuksella on merkittävä rooli kansalaiskasvatuksella. Sisällöltään vuorovaikutteisena aineena se tukee kokonaisvaltaisesti koulun kasvatustehtävää. Se antaa aineksia demokratia-, suvaitsevuus- ja rauhan kasvatukselle.
-Euroop palainen kulttuuri pohjau tuu juutalais- kristilli selle perustalle. Monet perusarvomme, kuten yksilön arvon ehdoton tunnustaminen, kodin ja isänmaan varjeleminen, toisten uskonnon ja omaisuuden kunnioittaminen, heikkojen ja sairaiden auttaminen, lähimmäisen rakastaminen ja palveleminen, taloudellisen kohtuullisuuden periaate, luonnosta huolehtiminen, oikeus uskonnonvapauteen ja sananvapauteen sekä demokratiaan ovat tulleet meille luovuttamattomiksi. Ne ovat juuri kristillisen hengen ja etiikan tuotteita. Kasvattamatta ja opettamatta nekään eivät siirry sukupolvelta toiselle.
-- Koulu ei voi suhtautua välinpitämättömästi oppilaiden uskonnollisiin identiteetteihin aikana, jonka suuriin haasteisiin kuuluu uskontojen kohtaaminen. Vuoropuhelu muiden uskontojen kanssa ei onnistu, jos ei ole omasta uskonnosta syvällistä tietoa.
- Koulun tehtävä on myös vähemmistöjä edustavien vanhempien kasvatustarpeiden huomioiminen parhaalla mahdollisella tavalla, toivottavasti näiden vanhempien tuella.
- Tampereen koululaitoksella ja seurakunnilla on hyvät ja toimivat kokemukset yhteistyöstä. Luokkaleirien ja vastaavien tapahtumien järjestelyissä seurakunnan työntekijät ja leirikeskukset ovat olleet hyviä yhteistyökumppaneita kouluille.
- Toivomme, että yhteistyölle on tulevaisuudessakin suotuisat edellytykset ja vanhemmat, jotka ajattelevat asioissa toisin voivat osallistua koulun arkeen sitä tukien omista lähtökohdistaan käsin.
Timo P.Nieminen..pormestari
Olli Hallikainen..tuomiorovasti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti