torstai 2. heinäkuuta 2009

KUN AIKA TÄYTTYI, ENKELI ILMOITTAA JOHANNES KASTAJAN SYNTYMÄN, ENKELI ILMOITTAA JEESUKSEN SYNTYMÄN, MARIAN KIITOSVIRSI; KUKA KIRJOITTI TÄMÄN ?

Tämän kertomuk sen Jeesukses ta kirjoitti oppinut kreikkalai nen Luukas, joka oli itse Jeesuksen seuraaja ja halusi kertoa ihmisille hänestä. Luukas omisti evankeliuminsa Teofilokselle, joka oli todennäköisesti tärkeä roomalainen virkamies ja ehkä myös kristitty.
Luukas aloittaa evankeliuminsa aikansa historiankirjoitusten tapaan, alussa on muodollinen puhuttelu ja maininta käytetyistä tietolähteistä. Hän ilmoittaa haluavansa kirjoittaa Jeesuksen elämästä johdonmukaisen ja seikkaperäisen kertomuksen , joka perustuu luotettaviin lähteisiin ja silminnäkijöiden kertomuksiin. Hän sanoo kirjoittavansa historiaa yhtä tarkasti kuin muutkin tuon ajan maailmantapahtumista kirjoittavat aikalaisensa. Luukkaan kirjoituksen vertaaminen muihin hänen aikansa dokumentteihin vahvistaa, että hän pyrkii kuvaamaan tarkasti maantiedettä, kulttuurin yksityiskohtia ja aikansa monomutkaisia poliittisia tilanteita.
Luukas ei todennäköisesti koskaan itse tavannut Jeesusta, mutta monet historioitsijat ovat sitä mieltä, että hän tapasi Markuksen (joka myös kirjoitti evankeliumin) ja jotkut arvelevat hänen saaneen tietoja myös Jeesuksen äidiltä Marialta. Hän kirjoitti kertomuksensa muutamia kymmeniä vuosia Jeesuksen kuoleman jälkeen, jolloin monia Jeesuksen henkilökahtaisesti tunteneita ihmisiä oli vielä elossa.
Lähde Jeesuslehti

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti