maanantai 12. huhtikuuta 2010

ELÄMÄN VAPAUTEEN

Petri Välimäen kirjoittama kirja Elämän vapauteen käsittelee riippuvuuksia. Joitakin esimerkkejä riippuvuuksista ....alkoholismi, huume- ja lääkeriippuvuus, pelihimo, seksiriippuvuus, ostosriippuvuus, vakava lakihenkinen uskonnollisuus, ylensyöminen, työnarkomania läheisriippuvuus ja vahvuuteen sairastuminen.


Taipu muksella ajautua

riippu vaisuuk siin on usein syvät juuret ihmisen haavoittuneessa tunne- elämässä. Vasta ihmisen alkaessa tiedostaa ja tunnistaa tekijöitä, joiden vuoksi hänen sisimpänsä huutaa hoivaa, turvaa, tukea, välittämistä jne., alkaa todellinen vapautuminen. Lisäksi tarvitaan selkeää tietoa eri riippuvuuksien luonteesta ja tekijöistä, jotka voivat tukea kärsiviä ihmisiä.
Riippuvuuskäyttäytymisestä vapautumiseen kuuluu pitkäkestoinen sisäisen parantumisen prosessi, johon parhaan mahdollisen tuen antaa armon ja rakkauden yhteys Vapahtajaan Jeesukseen Kristukseen.
Ihminen saa kohdata omaa sisintään ja elämäänsä sekä alkaa löytää aitoa minuutta, joka on jäänyt haavoittuneen elämän ja riippuvuuksien peittämäksi.
Se on myös matka uuteen identiteettiin, miehuutensa/naiseutensa, omien lahjojensa ja mahdollisuuksiensa sekä elämän moninaisuuden löytämiseen.
Petri Välimäki on perehtynyt laajaan tutkimusaineistoon ihmisen vapautumisesta uuteen elämään. Yli kymmenen vuoden (painettu 2003) kokemus kriisipalvelvelutyössä sekä nykyaikainen pastoraali - psykologinen tieto tuovat osaltaan lisävaloa aiheeseen.
Kirja on tarkoitettu myös Sinulle, joka tahdot oppia suhtautumaan terveyttä tukevalla tavalla riippuvuuksista kärsivään lähimmäiseesi ja näin auttaa häntä vapauteen ja parantumiseen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti