torstai 25. toukokuuta 2017


Hyvää Helatorstaita,  Kristuksen Taivaaseen astumisen päivä.
Katsoimme Tv 7:ltä elokuvan Marian kertomana,se kesti vähän yli tunnin.  Se kertoi Jeesuksen syntymisen ja päättyi ristiinnaulitsemiseen  ja  ylösnousemukseen. Ja sen jälkeen
tuli puolen tunnin ohjelma Jyrki&Mia Valkeakarien ohjelma Armon kyydissä. Olen seurannut sitä,  mielenkiintoista.

 

lauantai 13. toukokuuta 2017

Hyvää Äitienpäivää kaikille äideille :)Maan päällä paikka yksi on
niin pyhä armas verraton
mi tarjoo lemmen turvaisan
ja kätkee onnen kalleimman
Vain sydän äidin
tunnet sen näin hellä on
ja lämpöinen
se riemuitsee sun riemustas
ja tuntee huolta tuskias
Kun ihmismielet vaikenee
kun kiitos kaikuu vaikenee
kun poljetaan ja moititaan
jäät yksin yöhön unholaan
On paikka missä lohdun saa
sua sydän äidin rakastaa
voit hellään helmaan painaa pään
ja itket murheen lientymään
Pois moni kaunis mennyt on
Sä kauan tunsit kaipion
muun korvas aika minkä vei
sydäntä äidin konsaan ei

sunnuntai 7. toukokuuta 2017

maanantai 17. huhtikuuta 2017

PÄÄSIÄINEN


Rakkausrunoni Jeesukselle! 14.4-17. Golgatalla. "Rakkautensa meille näytti.Ristillään Hän kaiken täytti.Huusi "Isä! Käsiis sun,luovutan nyt henken mun" Ristillään on kallis taakka.Veren valuu maahan saakka.Lunastin mä ihmissuvun.Heille annan valkopuvun.Tulee lapset ristin luo.Pelastuksen Jeesus suo"Arja Nissinentiistai 4. huhtikuuta 2017


Ole totuudelle uskollinen, mutta älä ole itsepäinen ja ivallinen. Nosta langenneet, auta heidät ylös jälleen kaikella Kristuksen rakkaudella. Pane murtuneet, sijoiltaan menneet luut paikoilleen evankeliumin armolla. Sinä jalo uskon tunnustaja, älä ylenkatso heikkoja pyhiä. Ehkä vielä joskus toivot olevasi halvimman vertainen heidän joukossaan. Ole toivorikas toisten heikkouksien kohdalla, mutta tarkka omistasi. Käy usein sairaiden ja yksinäisten luona, he ovat erinomaisen koulun oppineita.
Pysy kutsumuksessasi. Täytä velvollisuutesi kaikissa olosuhteissa niin kuin Jumalalle. Tyydy vähään maailmassa. Vähä riittää. Pidä paljona sitäkin, mikä on pientä maailmassa, koska et ansaitse vähäisintäkään. Ajattele suurta taivaasta, ei vähäistä, koska Kristus on niin rikas ja antelias. Pidä kaikkia muita itseäsi parempina. Katso maailman turhuutta ja ajattele, kuinka katoavaa kaikki on, äläkä rakasta mitään muuta kuin Kristusta. Murehdi sitä, että näet niin vähän Kristusta maailmassa, niin vähän häntä tarvitsevia; joutavuudet miellyttävät heitä enemmän. Suruttomalle sielulle Kristus on vain tarua, Raamattu vain satua. Murehdi ajatellessasi, kuinka monet ovat kastettuja ja ovat ulkonaisesti seurakunnan yhteydessä, mutta eivät ole armon alla. Heillä on paljon huolta velvollisuuksista ja kuuliaisuudesta, vähän huolta Kristuksesta, vähän kokemusta armosta. Valmistaudu ristiä kantamaan, toivota se tervetulleeksi, kanna sitä riemuiten, niin kuin Kristuksen ristiä, olipa se pilkkaa, ivaa, ilkkumista, ylenkatsetta, vankeutta tai muuta. Mutta katso, että se on Kristuksen risti eikä omasi"
- Wilcox -

perjantai 31. maaliskuuta 2017

Lakia  ja  oikeutta

ONGELMANA  ON IHMISOIKEUKSIEN  TOTEUTUMINEN  ARJESSA.

         Vammaiset  toisen  luokan  kansalaisina

VAMMAISTEN  ihmisten  perus- ja  ihmisoikeudet,  ihmisarvo  ja  yhdenvertaiset  oikeudet  ja  osallisuus  ovat  olleet  viime  aikoina  ehkä  enemmän  esillä  kuin  koskaan  aiemmin.  Erityisesti  kiivasta  keskustelua  näista  on  käyty  vammaisjärjestäjen  keskuudessa.  Nyt  on  aika  ulottaa  keskustelu  kaikkiin  kansalaisyhteiskunnan  eri  toimijoihin  ja  kansalaisiin.
     
       YK:n  vammaisten  henkilöiden  yleissopimuksella  ja  sen  ratifiointiprosessilla  on  ollut  merkittävä  vaikutus  siihen,  että  vammaisten  ihmisoikeudet on  saatu  esille  myös  valtiohallinnon  puolelle.  Yleissopimus  on erinäisiä  valtiota  sitovia  velvoitteita  vammaisten  ihmisoikeuksien  tosiasiallisen  toteutumisen  edistämiseksi  ja  turvaamiseksi  sekä  syrjinnän  ehkäisemiseksi.   On  perustettu  erityyppisiä  uusia  valvonta-,  seurantaedistämisorganisaatioita  sekä  koordinaatioelimiä.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  oikeusministeriön  alaisuudessa  toimiva  yhdenvertaisuusvaltuutetun  toimi  yhdenvertaisuus- ja  tasa-arvolautakuntineen,  ihmisoikeusvaltuuskunnan  yhteydessä  toimiva  vammaisten  ihmisoikeuskomitea  ja   sosiaali-  ja  terveysministeriön  alaisuudessa  toimintansa aloittava  vammaisten  henkilöiden  oikeuksien  neuvottelukunta.   jatkuu...
VAMMAISTEN  ihmisoikeuksien parissa  toimivien  tahojen toiminnan vakiinnuttamisella, vaikutuksilla ja  tehokkuudella  on mitä  suurin tarve. Turvaverkkoja tulisi  vielä  enemmän  kehittää matalan  kynnyksen periaatteella. Vammaisten ihmisten omakohtainen kokemus  ja todellisuus ihmisoikeuksien ja  yhdenvertaisuuden  toteutumisesta on nimittäin  karua  realismia.  Tämä johtunee  siitä,  että  vammaisten  ihmisoikeuksia ei  yleisesti  tunnisteta  yhdenmukaisina  oikeuksina  kansalaisyhteiskunnassa laajemmin. Slogan"eihän  sinun  vammaisena  sentään joka  paikkaan  tarvitse  päästä,  hyvä  kun  pääset  edes  jonnekin" pitää edelleenkin  pitkälle  paikkansa.
Tätä tukevat  myös  vuonna  2016  julkaistut  kaksi  oikeusministeriön  selvitystä. Molemmissa  käsiteltiin  vammaisten  ihmisten  kokemaa  syrjintää: yhdenvertaisuusvaltuutetun  selvitys"Vammaisena  olen  toisen  luokan  kansalainen,  selvitys  vammaisten  syrjintäkokemuksista  arjessa"  sekä   oikeusministeriön  selvitys  "Usein  joutuu  miettimään,  miten  pitäisi  olla  ja  minne  olla  menemättä,  selvitys  vihapuheesta  ja  häirinnästä  ja  niiden  vaikutuksista  eri  vähemmistöryhmiin,  selvityksiä  ja  ohjeita  7/ 2016".
Vammaisten  ihmisten  itse  kokema  havainto  on  nyt  tuotu  selvitysten  kautta  esille.  Yhteiskunnan   esteet  ja  vuoravaikutuksen  asenteet  ylläpitävät  vammaisuutta  sekä  osaltaan  estävät  vammaisten  ihmisten  aseman  parantamista.  Molemmissa  selvityksissä  keskeiseksi  haasteeksi  nousee  vallitseva  asenneilmapiiri.  Molemmissa  tutkimuksissa   yli  60  prosenttia  vammaisista  ihmisistä  kertoi  kokeneensa  syrjintää   jollakin  elämän  alueella  viimeisen  vuoden  aikana.  Erityisen  alttiita  eri  tutkimuksen  mukaan  syrjinnälle  ovat  sellaiset  ryhmät,  jotka  erottuvat ulkonäöltään  selvimmin  kantaväestöstä,  näin  esimerkiksi  näkyvä liikuntavamma  saattaa  altistaa syrjinnälle.

KESKIMÄÄRIN  eniten  vammaiset  ihmiset ovat  kokeneet  muita  useammin  ilkeämielisen naurun  ja jatkuvien negatiivisten  kommenttien  kohteeksi  joutumista,  nimittelyä,  sanallista  loukkausta,  häirintää  tai  nöyryytystä.  Useimmiten  tämä  on tapahtunut  julkisessa  tilassa. Tekijä  on ollut  usemmiten  tuntematon  tai  palveluammatissa  oleva. Hämmetävää  on kuitenkin,  että  suurimmaksi  vihapuheen  tai  häirinnän  tekijöistä  vammaisten  henkilöiden  kohdalla   nousivat  terveyden- tai  sosiaalihuollon  työntekijät.  Eli  juuri ne ammattiryhmät, joiden  nimenomaisesti  tulisi  ymmärtää  ja  auttaa  vammaisia   henkilöitä ja  joiden  ratkaisuista  vammaiset   ihmiset  ovat  keskimääräistä  riippuvaisempia.  Myös  syrjintä  työelämässä  ja  erityisesti  työhönotossa  nousi  esille.

Syrjinnän  näkymättömyys  johtuu  osittain siitä,  että  valtaosa  syrjinnän,  vihapuheen   tai  häirinnän  kohteeksi  joutuneista  vammmaisista  ihmisistä  ei  ilmoittanut  asiasta  eteenpäin. Syynä oli  syvä epäluottamus  oikeusturvaelinten  toimintaan  ja  siihen,  ettei  asialle  olisi  tehty  mitään  tai  että  syrjinnän  kohteeksi  joutuminen  on  niin  yleistä,  ettei  siitä  jaksa  olla  jatkuvasti  ilmoittamassa.

Selvityksistä  voidaan  havaita,  että  vammaisten  ihmisten  ihmisoikeudet  ovat  Suomessa  muodollisesti  hyvät, mutta ongelmana  on   ihmisoikeuksien  toteutuminen  arjessa, koska  asenteet  vammaisuutta  ja   vammaisia  ihmisiä  kohtaan  ovat  osittain  peräisin  menneiltä  vuosikymmeniltä. Tämä  edellyttää  meiltä  kaikilta  vahvaa  vaikuttamista  erityisesti  yleiseen  asenneilmapiirin,  tietouden  lisäämistä  ja  nollatoleranssia  vammaisten  ihmisten  syrjinnälle ja  ihmisoikeusloukkaukselle.

ELINA  AKAAN- PENTTILÄ
lakimies 

 

lauantai 11. maaliskuuta 2017


Haluaisin tietää, millaisiin sotarikoksiin Israel on syyllistynyt
. Vastapuoli kylläkin on syyllistynyt piiloutumalla raketteineen sairaaloihin ja kouluihin sekä tavallisten ihmisten asuntoihin
. Lisäksi he kohdistavat kaiken attentaattinsa siviileitä kohtaan toisin kuin Israel (jää vain joskus pyrkimykseksi, koska siviileitä halutaan pitää "muurina").


                            


sunnuntai 5. maaliskuuta 2017

ISRAEL


Tiedot artikkelisssa on tähän päivään 7-vuotta  eroa. Tänä vuonna 14.5.2017. Israel on 69 vuotta, siis itsenäisenä 69-vuotta. Tässä artikkelissa  jotkut tiedot ovat Israelin 62 itsenäisyyspäivän ajalta. Lisään nykyiset tiedot, kun saan ne.

Israel ja sen oikeus Jerusalemiin 


Onneksi olkoon Israel
- Vuoden 1947 lopulla YK:n yleiskokouksessa hyväksyttiin Palestiinan mandaattialueen jakosuunnitelma. Sen seurauksena ja brittihallinnon päätyttyä 14. toukokuuta 1948 Israelin muinoinen kansa julistautui jälleen itsenäiseksi omalla Luvatulla maallaan YK:n päätöslauselman numero 181 mukaisesti.
-Hieman aiemmin myös Israelia ympäröivät arabimaat olivat saaneet itsenäisyytensä: Libanon vuonna 1926 ja Syyria 1941 Ranskan mandaatin alta sekä Egypti 1922 ja Jordania 1946 Iso-Britannian alaisuudesta. Israelilla on yhtäläiset oikeudet asuttaa Lähi- itää sitä ympäröivien kansojen kanssa.
- Kun Israel äskettäin juhli 62. itsenäisyyspäiväänsä, teki se sen täysin legitiiminä ja laillisesti oikeutettuna valtiona maailman kansojen joukossa. Siitä onnittelumme vielä jälkikäteenkin. Miksi siis vain Israelin olemassaolon oikeus alueella pitäisi kiistää?
- Israelissa asuu nyt noin 7,6 miljoonaa kansalaista. Heistä 75,5 % on juutalaisia, heistä maassa syntyneitä 70%, sekä 20,4 arabeja ja muita 4,1 %. Viime vuonna maahan saapui noin 16 000 uutta maahanmuuttajaa. Mielenkiintoinen tilastotieto on myös se, että melkein 30% Israelilaisesta on on alle 14- vuotiaita. 
- Israelin säilyminen ja kukoistaminen modernina itsenäisenä valtiona vaikeiden ja monimutkaisten olosuhteiden keskellä on ihme. Aivan samoin kuin sen itsenäistyminenkin: "Kuka on sellaista kuullut, kuka sen kaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa" (Jes.66:8). Israelin kansa on omassa kotimaassaan ja me tuemme sen oikeutta asua siellä rauhassa ja turvallisesti sekä sen oikeutta puolustaa omia kansalaisiaan. Jokaisella valtiolla on myös oma pääkaupunkinsa ja suvereeni oikeutensa siihen. Niin myös ISRAELILLA.

Israel ja sen oikeus Jerusalemiin 

JERUSALEM
Yli 3000 vuoden ajan Jerusalem on ollut osa juutalaisen kansan elämää.
Sillä on ollut suuri ja keskeinen vaikutus kansaan historiallisesti, kulttuurillisesti, poliittisesti ja ennen kaikkea hengellisesti. Kansalla ja kaupungilla on yhteinen historia aina vuodesta 1004 eKr. asti, jolloin kuningas Daavid julisti sen Jumalan tahdosta Israelin kansan pääkaupungiksi.
- Vaikka juutalaiset kansana menettivätkin fyysisen yhteytensä Jerusalemiin vuonna 70 jKr. joutuessaan hajaannukseen kaikkien kansajen sekaan, eivät heidän ajatuksensa ja rukouksensa koskaan lakanneet yhdistämättä heitä siihen. Ympäri maailmaa 2000 vuoden ajan he kääntyivät rukouksissaan Jerusalemiin päin, heidän kirjakäärökaappinsa synagogissa oli suunnattu kohti Jerusalemia. Heidän häissään sulhanen luki psalmista 137: "Jos minä unhotan sinut, Jerusalem, unhota sinä minun oikea käteni" ja rikkoi lasin Jerusalemin Temppeleiden tuhoutumisen muistoksi, ja jokainen pääsiäinen päättyi sanoihin:"Ensi vuonna Jerusalemissa".
- Vaikka muslimit hallitsivat kaupunkia 1300 vuotta juutalaisten hajaannuksen aikana, he eivät koskaan tehneet siitä pääkaupunkiaan. Ei myöskään Jordania, jonka alaisuudessa Itä-Jerusalem oli 19 vuotta. Eikä ihme, sillä Jerusalem ei ollut muslimeille tärkeä kaupunki ennen vuotta 1967, jolloin Israel kahden tuhannen vuoden jälkeen sai koko kaupungin suvereeniin hallintaansa.
- Jerusalem eiole koskaan ollut minkään muun kansan kuin Israelin pääkaupunki. Koraanissa Jerusalemia ei mainita kertaakaan, Vanhassa testamentissa se mainitaan 657 kertaa.
- Israelilla on laillinen, historiallinen, moraalinen ja Jumalan Sanassa annettu oikeus hallita Jerusalemia jakamattomana pääkaupunkinaan. 
Raamattu varoittaa kansoja jakamatta sitä.
ICEJ SUOMEN OSASTO

lauantai 4. maaliskuuta 2017
Erilaisuus

kauneusleikkauksista,  kauneusihanteista  ja  iästä.  (kauneus  on katsojan silmissä),   Eräässä hengellisessä  lehdessä  käsiteltiin hienosti  erilaisesta  näkökulmasta  aihetta,   mutta miksi emme nauttisi  erilaisuudesta?
.NAUTI  ERILAISUUDESTA  Miksi siis ihmisten pitäisi olla samannäköisiä?  Miksi meidän tulisi uskoa   se valhe,  että vain tietynnäköinen on kaunista  ja ihanaa?  Nauti  siitä,  minkälaiseksi Jumala  on sinut luonut.  Mieti,  mikä sinussa on aivan mahtavaa,  ainutlaatuista.  Sellaista,  mitä  Jumala on vain sinulle antanut.  Hän ei halunnut,  että  olisit   samannäköinen  tai  samanlainen  kuin naapurin  Maija.   Hän on  luonut  sinusta  kauniin  ja  ihanan,  mutta niin myös  Maijasta. 
T
     Älä  vertaile  äläkä  kadehdi.  Annetaan  kaikkien  kukkien  kukkia  ja  levittää  kauneuttaan ja  tuoksuaan  ympäristöön.  Me  tarvitsemme  sitä - sinä  tarvitset  sitä. 
Mitä  luulet:  tekikö  Jumala kuitenkin  virheen  silloin,  kun  Hän  loi miehen  ja naisen?
    Miksi  Hän  ei  luonut  vain  toista?  Aatami  olikin  aluksi  yksin.  Mutta  Jumala  näki,  ettei  ihmisen  ole  hyvä  olla  yksin,  ja  Hän  muotoili   Eevan,  Aatamin  kylkiluusta.  Jumala  loi  ihmisen  siis  mieheksi  ja  naiseksi  ja  sanoi,  että näin on hyvä.  He  molemmat  ovat  Jumalan kuva,  ei  vain  toinen.  Jumala  rakastaa  miehisiä  luonteenpiirteitä  mutta  myös  naisellisia.  
Meidän ei siten tarvitsi taistella toisiamme vastaan  miehenä ja naisenakaan.  Emme saisi  kilpailla  keskenämme tai luokitella  tiettyjä ominaisuuksia paremmiksi kuin toisia.  Tarvitsemme äidillistä huolenpitoa  siinä  missä miehistä sankaruuttakin. 
Ikävää,  kun maailmassa kaikki yritetään laittaa samaan muottiin,  ja meidät aivopestään  ajattelemaan,  että  esimerkiksi   vain  tietyn  näköiset ihmiset ovat  kauniita..  Kauneusihanteet  ovat kuitenkin muuttuneet ajan kuluessa: muutama sata vuotta sitten  pidettiin  kauniina  tietynnäköisiä  naisia,  nykyisin  kauneus  määritellään  aivan eri lailla.  Joku  jää aina  ajan määrittelyn  ulkopuolelle.  On  aina joku,  joka on liian  iso tai liian pieni.  Onko  jumala  siis tehnyt virheen  luodessaan tietynnäköisiä  ihmisiä?  Ei  missään nimessä,  Jumala ei ole sidottu aikamme  kauneusihanteisiin,  vaan  Hän rakastaa  luoda  erilaisia  ihmisiä.  Hän rakastaa  uniikkia.  Jumala ei ole  tylsä  vaan  mielikuviteksellinen  ja  idearikas  Luoja,  joka rakastaa  kauneutta.  Katso  luontoa  ja ihaile  Hänen  luomakuntaansa,  kaikkea  tuota  kauneutta  ja erilaisuutta.  Afrikan punaista  aurinkoa  ja kuivaa savannia,  Lapin tuntureita,  Thaimaan  hiekkarantoja  ja  turkoosimerta  ja  Kanadan  massiivisia   vuoria  ja vesiputouksia.  Kaikki on  erilaista  mutta upeaa.
Entäpä  eläimet?  Onko norsu  ruma,  koska se on iso?  Onko  kirahvin  kaula  liian pitkä?  Katso peuraa siroine,  hoikkine  jalkoineen   tai  hirveä  valtavine  sarvineen!  Eikö  nämä  kaikki ole  omalla laillaan  kauniita  eläimiä?  Entäpä  pieni,  söpö  perhonen  tai  henkeäsalpaavan  lumoava  haukka  liitelemässä  vuorten  yllä?  Ne ovat niin erilaisia  keskenään,  mutta silti ihania. Pieni hiirikin  on suloinen isoine korvineen  ja tummine silmineen.  
Jeesus tuli  ja kantoi meidän syntimme,  virheemme  ja rikkomuksemme  ja palautti sen aseman,  minkä  Jumala oli alunperin  suunnitellut:  lapseuden .  meistä  on tullut jälleen Jumalan rakkaita lapsia.  Kun annamme  Hänen sovittaa itsemme,  saamme  antaa  vanhan  syntiluontomme   ristiinnaulittavaksi  Jeesuksessa  ja  vastaanottaa  Jeesuksen  vanhurskauden   ja  täydellisyyden.  Eletään Jumalan uusina luomuksina!  Eletään Hengen mukaan,  vapaana  synnistä  ja syyllisyydestä,  vanhurskaana  ja  pyhänä.  Ei ole ylpeyttä olla  sellainen ihminen,  joksi Jumala on sinut  luonut

perjantai 3. maaliskuuta 2017

EvankeliumiAiempi  tekstini,  jota  en saanut  kopioitua  talteen  oli  kahdesta  Raamatunkohdasta.  Erääs

.  Eräässä  blogissa  käsiteltiin tätä  ihanaa Raamatun paikkaa  Joh.  4:4-43.   Minun sisimmässäni  läikähtää sulosia  tuntemuksia  tätä  lukiessani.   Mutta  hänen  oli kuljettava  Samarian kautta.  Niin hän  tuli  Sykar-  nimiseen kaupunkiin,  joka  on lähellä  sitä  maa-aluetta,  jonka  Jaakob  oli  antanut  pojalleen  Joosefille.  Siellä  oli  Jaakobin  lähde,  hän  istui  lähteen  reunalle  ja oli  kuudes hetki.  Niin eräs  Samarian nainen  tuli  ammentamaan  vettä,  Jeesus  sanoi  hänelle:"Anna minulle  juoda."
Niin Samarian nainen sanoi hänelle:"Kuinka sinä,  joka  olet  juutalainen,  pyydät  juotavaa,  minulta  samarialaiselta  naiselta?"  Sillä  juutalaiset  eivät   seurustele  samarialaisten kanssa.  Jae  
10.  Jeesus  vastasi  ja  sanoi  hänelle:"Jos  sinä  tietäisit  Jumalan  lahjan,  ja  tietäisit  kuka  sinulle  sanoo: "Anna  minulle  juoda,  niin  sinä pyytäisit   häneltä,  ja  hän  antaisi  sinulle  elävää  vettä.  Jae 22.  Te  kumarratte  sitä,  mitä ette  tunne; me kumarramme  sitä,  min me  tunnemme.  Sillä  PELASTUS  on  JUUTALAISISTA.   23.  Mutta  tulee aika,  ja  on  jo,  jolloin  totiset  rukoilijat  rukoilevat  Isää  Hengessä  ja  totuudessa;  sillä  senkaltaisia  rukoilijoita  myös  Isä  tahtoo.  24.  Jumala  on Henki;  ja  jotka  häntä   rukoilevat,  niiden tulee  rukoilla hengessä ja totuudessa.
Nainen sanoi:"Minä tiedän,  että Messias on tuleva,  hän,  jota  sanotaan  Kristukseksi;  kun hän tulee  ilmoittaa  hän  meille  kaikki." jae  26.  Jeesus  sanoi  hänelle: ";minä  olen se,  minä,  joka  puhun  kanssasi."    28.  Nainen meni kaupunkiin ja sanoi ihmisille:   "Tulkaa  katsomaan  miestä,  joka  on sanonut  minulle  kaikki,  mitä  minä  olen  tehnyt   Eihän se  vain  liene  Kristus?"   39.  Ja  monet  samarialaiset  siitä  kaupungista  uskoivat  häneen naisen  puheen  tähden,  kun  tämä  todisti:  "Hän on sanonut minulle  kaikki,  mitä  minä olen tehnyt."  Kun  nyt  samarialaiset  tulivat   hänen  luoksensa,  pyysivät  he  häntä viipymään heidän  luonaan;  ja  hän  viipyi  siellä  kaksi  päivää.  Ja  


Lupaamani  toinen IHANA RAAMATUNPAIKKA ON    JOH:9:24- 38: PIDÄN  KOVASTI TÄSTÄKIN  KERTOMUKSESTA,  SIINÄ SOKEANA SYNTYNYT SAA  NÄKÖNSÄ, VALTAVAA,
 KUN JEESUS LOPUSSA KYSYY:"USKOTKO SINÄ JUMALAN  POIKAAN"?" HÄN VASTASI: "KUKA HÄN ON, ETTÄ  MINÄ  HÄNEEN USKOISIN ?".  
JEESUS  SANOI HÄNELLE: "SINÄ OLET HÄNET NÄHNYT ,JA HÄN ON SE, JOKA  SINUN  KANSSASI  PUHUU."  38.NIIN HÄN SANOI: "HERRA MINÄ  USKON".JA HÄN KUMARTAEN  RUKOILI  HÄNTÄ. 
 ALKUKIELEN  MUKAAN IHAN  VIIMEINEN  KOHTA; JA  HÄN KUMARTAEN  RUKOILI  HÄNTÄ MERKITSEE    PALVOA, YLISTÄÄ. 
 LUKEKAA KOKO  LUKU, NIIN SAATTE  KOKONAISKUVAN  TAPAHTUMASTA.  
  RAKASTAN  LUKEA  JOHANNEKSEN EVANKELIUMIA.   

Jeesus  rakastaa teitä!     
Hyvää  sunnuntaita  kaikille!   Laitoin tämän  tänään pyhäpäivänä  5.3.2017.

torstai 2. maaliskuuta 2017

KEVÄTTÄ


                                                   Hei  blogikaverit! Kevättä on jo ilmassa. Ensimmäisiä muuttolintuja, kiuruja on saapunut  maahamme.:)
Nämä kuvat on otettu viime syksynä  syyskuussa. Tai lokakuussa :):):)

lauantai 25. helmikuuta 2017

PULKKAMÄESSÄ???

                                                 LASKIAINEN 
Laskiaisesta alkaa laskeutuminen paastoon. 

ULKONA ON OLLUT  LUMISADETTA, JA NÄKYMÄ 
ON TÄMÄNNÄKÖINEN.:):)  KUVA.

EMMEKÄ ME OLTU PULKKAMÄESSÄ, MUTTA SE KUULUU LAPSIPERHEILLE,KUTEN RATSATAMINEN; RATSASTUSNÄYTÖKSET JA KOIRA-AJELU.
  KUN MEIDÄN LAPSET OLIVA PIENIÄ, NIIN MEKIN OLIMME  RATSTUSNÄYTÖKSISSÄ JA  KOIRA-AJELULLA.  v.1990 luvulla.
 PULKKAMÄESSÄ  TAAS  OMAN TALON TUNTUMASSA, TALOMME TOISELLE REUNALLE  MIES TEKI MÄEN, IHAN ISON MÄEN.:)::) 

MINÄKIN LASKIN, JA HUUDETTIIN :"PITKIÄ PELLAVII AA,PITKIÄ PELLA  VII  AA." SE OLI HAUSKAA, MEILLÄ OLI ILOINEN OLO. NE MÄEN LASKUT ON KUVATTU VIDEOLLE. :):)

                                                  LASKIAISPULLALLE alakuva
               

                              PULLAA
JA   SUKLAATA


                                                                                NAM


                                             JOSKUS VOI HERKUTELLA.
 TAVALLISESTI OTAN PÄIVÄKAHVIN  KANSSA  LEIVÄN   JA  BANAANIA. 
LIIASTA HERKUISTA TULEE VATSAVAIVOJA 
                                               

         VIIME  SYKSYNÄ
TOISEN NUORENPARIN VIERAILUSTA KUVAT

Tässä ovat Maaju Krista ja Marko.
PERJANTAINA  
24.2. 2017. KÄVIMME  TUPAANTULIAISTEN MERKEISSSÄ  KUVASSA OLEVAN NUORENPARIN  UUDESSA KODISSA. 
HE PÄÄSIVÄT MUUTTAMAAN MARRASKUUN ALUSSA NYT OLI JO MILTEI KAIKKI  TAVARAT PAIKOILLAAN,JOTAKIN  PIKKU JÄRESTELYJÄ LUKUUNOTTAMATTA: SIELLÄ OLI  VIIHTYISÄÄ, KIRJAHYLLYTKIN OLIVAT KAIKKI  LÖYTNEET OMAN PAIKKANSA. HEILLÄ ON VALTAVASTI KIRJOJA ELOKUVIA  JA  CD:TÄ.

Nyt on meneillään maailmanmestaruus kisat, vielä kestää ensi viikon. Minä en seuraa niitä, vaan kuulen mieheltäni niistä. Suomalaiset ovat  saaneet pronssia,miehet ja naiset. Ensi vuonna on talviolympialaiset, viimeksi ne olivat venäjällä.


maanantai 20. helmikuuta 2017

Siunausta uuteen viikkoon.


ILOA, VALOA, RAKKAUTTA  :)

Hyvää uutta viikkoa, maanantaita! Toivon iloista mieltä kaikille. 
Nuori pari lähti tänään kotiin, he tulivat perjantaina. tämä oli tällainen lyhyt vierailu. heillä oli launtaina raamattupäivä nokian seurakuntakeskuksessa,välillä oli ruokailu,he tulivat tänne syömään,ja menivät takaisin. Oli ollut antoisia raamattuopetuksia. 
Meillä oli kivoja jutteluhetkiä yhdessä. Meitä on pyydetty kylään katsomaan heidän uutta kotiaan, sinne menemme innoissamme,ainakin minä. Uskon että toinen osapuolikin on utelias näkemään  nuorten kodin. Siispä mukavaa vaihtelua on tiedossa arjen keskelle
. Niimpä  toivon ettei perjantaina väsytä, että jaksan mennä.  Olen ollut väsynyt, päivittäin.
                                                                                                 
                                                                                                                  

                                                                                        

torstai 16. helmikuuta 2017

AJELULLA

  Ongelmien yli - runo:
Joskus tuntuu ettei elämässä ole järkeä,
mut juuri silloin muista:
olet Jumalalle tärkeä.
Vaikka kaikki menis pieleen, vinoon ,
Jumala ne laittaa takas
siistiin pinoon.
Kaikki on siis hyvin,
kun katsoo ongelmien yli,
kotonasi odottaa jo Taivaan Isin syli.
(Laura Pekkarinen)


           
Hei ystävät  kalliit!  Tänään oli vieraanamme pastori, iltahetki meni mukavasti. Hän oli ollut Israelissa, meistä oli kiinnostavaa kuulla matkasta, ja hän oli innokas kertomaan. Hän haluaa tuoda meille ehtoollisen, niimpä me yhdessä saimme nauttia Herran Pyhän  ehtoollisen. 
Eilen minulla oli aika luuntiheysmittaukseen Rautatienkadulla Tampereella  Suomen terveystalossa. Pääsin heti ilmoittamisen jälkeen toimenpiteeseen, se oli nyt nopeampi kuin noin  viisi vuotta sitten ollut mittaus, eikä silloin ollut tuollaista konetta  mikä meni edestakaisi selän ja lonkkien ylitse. Olenhan ollut  selän magneetti kuvauksessa Ja pään kuvauksessa, siitä otsalohkosta,kun oli tulehdus, ja tuli mätää paljon. Olin lekkauksessa, otsaan tehtiin aukko mistä mätää  otettiin  päivittäin lisää pois. Pekka oli katsomassa minua, kun lääkäri tuli kysymään vointia,  hän sanoi, että ihmetteli miten paljon sitä mätää  tuli. Minulla oli  putki  otsassa mitä kautta laitettiin lääke,  ja  huuhdeltiin  mätää  pois  muutaman kerran päiväsä. 
Se oli silmälle  vakavaa, on  vaara sokeutua, jos ei olisi tehty leikkausta ja saatu pois sitä mätää.. Minulla oli katetri otsassa ja nenässä. Koko ajan meni antibiootti, lopussa  kahta erilaista antibioottia. Nokialla sain jo kolmena päivänä antibioottia suoneen, katetri oli laitettu siellä.  Tulehdusarvot  oli  koholla .Kotiin tullessamme menimme nuorenparin uuden kodin ohitse. Pekka teki minulle yllätyksen viemällä minut Ylöjärven kauppakeskukseen Eloon. Siellä en käynyt kuin HM:ssä,js lopuksi citymarkrtissa, Me olimme molemmat niin väsyneitä. Pekka kulki kyynärsauvoilla ja minä kelasin pyörätuolilla.

torstai 9. helmikuuta 2017

AURINKOISIA PAKKASPÄIVIÄ, ILOISTA MIELTÄ KAIKILLE

     
                          Toivo on täsmälääke, joka tehoaa  sataprosenttisesti.
  Uskalla toivoa suuria                                                      


                                               JUMALAN
             YLISTÄMINEN TUO TAIVAAN
  MAAN PÄÄLLE
                   
                                   JOTA  HERRA  RAKASTAA,  SITÄ 
HÄN  KURITTAA  NIIN  KUIN  ISÄ  OMAA  LASTAAN.

Sananlaskut 3:12            SINUN ARVOSI  EI  OLE   SIINÄ, MITÄ  MUUT   AJATTELEVAT   SINUSTA. TÄRKEÄÄ  ON   SE  MITÄ  JUMALA  AJATTELEE  SINUSTA. -  Michael  W.  Smith                                                            ANTEEKSIANTAMINEN ON PROSESSI, 
  JONKA   LÄPIVIEMINEN  VAHVISTAA  JA AVARTAA.
 USKALTAUTUMINEN TÄHÄN  
PROSESSIIN  ON  
SANKARILLINEN  TEKO  AVIOLIITON  ONNEN,  OMAN
  JA  PUOLISON  HYVINVOINNIN KANNALTA. 
 PARHAITEN  
SE  ONNISTUU,  JOS  MOLEMMAT  PUOLISOT  SITOUTUVAT  YHDESSÄ  ELÄMÄN  LÄPI   VAIKEATKIN  
ASIAT,  VIHAN  JA  KATKERUUDEN..
  Marja-Liisa  ja  Tapani  Sopanen


                                               ON   JUMALA, JOKA  TODELLA    VÄLITTÄÄ, EIKÄ HÄN  TEE  MITÄÄN  MIELUUMMIN,  KUIN  KUUNTELEE  SINUA.  -Michael W.  Smith
                                                         JOS  OMISTAT  YSTÄVÄN,  JOKA  RAKASTAA SINUA  TARPEEKSI   KERTOAKSEEN  SINULLE  TOTUUDEN  ITSESTÄSI, 

 PIDÄ  HÄNESTÄ  KIINNI. -Michael  W.  Smith               OLE   MINULLE  KALLIO, JONKA   SUOJAAN   SAAN  PAETA.  SINÄ,  JOKA  TAHDOT PELASTAA  MINUT,  SINÄ OLET  MINUN KALLIONI  JA   VUORILINNANI.  -Psalmi 71:3                            

                            HÄNEN  KÄTEN
SÄ  MUOVAA MEITÄ,  KUN  TUNNEMME  ITSEMME
  ARVOTTOMAKSI  TAI  KUN  MEISTÄ  TUNTUU,  ETTEI   ELÄMÄLLÄ  OLE  TARKOITUSTA.  -Ron  Mehl


 KUN  SAIRAUTENI

DIAGNOSOITIIN   ENSIMMÄISTÄ  KERTAA   LEUKEMIAKSI,

  IHMISET  SAATTOIVAT  SANOA   MINULLE

  MITÄ  KUMMALLISIMPIA   ASIOITA. -  -   MINÄ, JOKA   JO KAMPPAILIN   HUOLIEN  JA   MURHEIDEN  KANSSA,   EN  

SAANUT  MINKÄÄNLAISTA   APUA  TAI  LOHTUA   HEIDÄN   NEUVOISTAAN.   OLISI  OLLUT 

 PAREMPI,  JOS  HE  OLISIVAT  VAIN  LUVANNEET  RUKOILLA  PUOLESTANI 

 TAI  PYSYNEET  TKKÄNÄÄN   VAITI.   Ron     Meh